[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: Kaptajn B.K. Berthelsen (S9)

Civilt militært samarbejde (CIMIC) ved DANBN i Kosovo. Ved den danske styrke i Kosovo er vi to soldater, som har til opgave at samarbejde med de civile myndigheder i bataljonens område.

Når situation er stabil som nu, er vores primære opgave at hjælpe med at iværksætte mindre projekter, som er til gavn for lokalbefolkningen og giver noget goodwill til bataljonens soldater. Det bedste ville være at støtte nogle projekter som fører Kosovo albanere (KOA) og Kosovo serbere (KOS) tættere sammen. I øjeblikket er det i midlertidigt meget svært at få de to etniciteter til at arbejde og tale sammen.
Vi koncentrerer os derfor om at støtte de gode personer og børnene hos både KOA og KOS.

Et af projekterne har været at kontakte alle skolerne i vores ansvarsområde for at donere de mest basale skoleting og bolde til frikvartererne.

Et projekt som de lokale lærere viser stor taknemmelighed for og giver KFOR soldaterne en masse goodwill både hos eleverne men forhåbentlig også hos forældrene.

CIMIC har også været involveret i en større vejreparation af en grusvej ud til en afsides liggende KOS landsby. Indbyggerne følte sig ikke trygge i området og samtidig tog det meget lang tid for bataljonens patruljer at nå ud til området. På den baggrund besluttede bataljonen at støtte projektet ved at stille maskinstøtte til rådighed såfremt den lokale kommune indkøbte de betonrør, der var brug for at lede regnvandet væk fra vejen. Et godt projekt fordi kommunen påtog sig en del af ansvaret for at forbedre forholdene for deres indbyggere.

I øjeblikket samarbejde vi med Mitrovica kommune om at få sat lys op i en megen trafik farlig tunnel. Danske soldater passerer mange gange om dagen igennem denne mørke tunnel. I tunnelen møder man lastbiler, biler, små lokale traktorer, cyklister, fodgængere og endda køer, som bliver drevet igennem tunnelen.
Mitrovica kommune er ansvarlig for projektet og KFOR har lovet at donere et beløb som hjælp til at realisere projektet. Inden vi roterer hjem håber vi, at vi kan sige: ”Der er altid lys for enden af tunnelen, men nu er der også inden i.”