[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Kære FN-veteran

Nu får du endelig mulighed for et gensyn med gamle soldaterkammerater, fra dengang DU var udsendt i international tjeneste, mød derfor op, så du ikke skuffer den der venter på et gensyn.

50 års jubilarer fra: Gaza hold 01

45 års jubilarer fra: hold 10 & 11

Congo 1961

40 års jubilarer fra: Gaza hold 20 & 21

Cypern hold 5 & 6

25 års jubilarer fra : Cypern hold 35 & 36

10 års jubilarer fra: Makedonien hold 04 & 05

IFOR hold 00 & 01

Til jubilarstævne lørdag den 20. maj 2006, på Antvorskov Kaserne i Slagelse

Program for dagen:
Kl. 0900 - 1100 Ankomst og registrering
Kl. 1100 - 1200 Jubilarparade
Kl. 1200 - 1800 Fællesspisning og kammeratligt samvær
Kl. 1400 - 1800 Kompagnier fra IFOR gensynstræf opdelt efter KMP

De Blå Baretter, er en landsdækkende forening, med ca. 3000 medlemmer, detaljerede oplysninger om foreningen kan findes på www.deblaabaretter.dk