[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Christer Villekjær Haven, presseofficer ved 1. Brigade

Alt skal koordineres i bund, når soldater til fods og pansrede køretøjer skal i samme retning.

På knæ, tæt ved husmuren, opmærksomheden rettet rundt om hjørnet. Nu er soldaterne i stilling, så kan kampvognen komme frem for at støtte, så soldaterne kan bokse sig videre vej gennem byen, bid for bid.

Konstabel Martin Ebeltoft og overkonstabel af 1. grad Benjamin Kragsskjold fra Gardehusarregimentets I Panserinfanteribataljon er med deres kompagni på øvelsens 12. døgn og er nu kommet til kamp i by. Det har de to soldater set frem til.

- Det er klart noget af det sværeste at komme ud for som soldat, og det kan man faktisk ikke træne nok, siger Benjamin Kragsskjold, der har været to gange i Irak på hold 6 og 7. Beskydninger fra bygninger og i bebyggede områder hører ikke til sjældenhederne, og det er altid svært at kæmpe tilbage, fordi der ofte vil være civile i området også, påpeger Benjamin.

Forstå styrker og svagheder
Soldaternes kompagni er først inden for de sidste måneder blevet fuldt besat, og nu gælder det om at kunne arbejde sammen som et helt kompagni.

- Vi kommer fra alle dele af hæren, med både sanitetsfolk, kampvognsfolk, artillerister, forsyningssoldater, spejdere og panserinfanterister, fortæller Martin Ebeltoft.

De mener begge, at de mange erfaringer gør deres kompagni stærkt, fordi de kan trække på en masse viden.
- Men det fungerer kun, fordi vi har "et herregodt sammenhold," som Martin udtrykker det.

Hele øvelsen er anlagt som en række handlebaner i forskelligt terræn. De forskellige bataljoners kompagnier har så en turnus på handlebanerne, så alle træner alle handlebaner.

Martin Ebeltoft og Benjamin Kragsskjold indsat. Begge soldater har tidligere erfaringer fra Kosovo og Irak. Foto: Christer Villekjær Haven

Soldaterne fra Gardehusarregimentet træner torsdag indtrængen i bygninger og de træner fremrykning gennem byen. For både Martin og Benjamin er denne øvelse første gang, at de træner med kampvogne i ryggen.
- Og det er dejligt at have panser i ryggen som støtte, siger Benjamin. Som nok er lidt forudindtaget, fordi han før sine udsendelser til Irak var kampvognsmand.
- Og det er jo en god ting, for det giver mig også en forståelse for kampvognens styrker og sårbarhed.

Det kræver masser af koordination og instruktion at komme godt gennem bybilledet.  Foto: Christer Villekjær Haven

Og det er noget, som også både delingsføreren og instruktøren påpeger overfor delingen, da de efter formiddagslektionen giver feedback. Det gælder om at sikre kampvognen både i dybden og i højden. Hustagene skal dækkes, så eventuelle banditter med en raketkaster ikke bliver en trussel for kampvognen.

Gennem mudder og vand
Soldater fra Jyske Dragonregiments panserbataljon træner denne torsdag reaktioner ved kontakt med vejsidebomber. Ad mudrede spor opsiddet på deres pansrede mandskabsvogne, indtil forreste køretøj får øje på den udlagte vejsidebombe. Så er det hurtigt væk og sidde af. Området skal afsøges og sikres. Soldaterne skal omkring og forbi vejsidebomben for at sikre sig, at den ikke er ledsaget af et baghold.

Soldaterne sikrer området efter at have erkendt vejsidebombe.
 Foto: Christer Villekjær Haven

Instruktøren premierløjtnant Deenfeldt fortæller, at selv om alle kommer med forskellige erfaringer og ikke er lige dygtige til at løse opgaven, så får alle gode erfaringer med hjem, som de kan arbejde videre med. Der er tid til at tage udgangspunkt i de enkelte delingers erfaringer og færdigheder.

Livgardere indsat i skovkamp.  Foto: Christer Villekjær Haven

Nyt panser med i felten
Som den holder under grantræerne, bakket ind med kun fronten og løbet synligt, så bliver man først en smule forvirret. Hvad er det for et køretøj?

Det nye infanterikampkøretøj med plads til besætning på tre mand og yderligere 6 soldater opsiddet.  Foto: Christer Villekjær Haven

Første Panserinfanteribataljon ved Livgarden vil være de første, der i løbet af 2008 tager det nyindkøbte infanterikampkøretøj (IKK) CV90-35 i brug. Indtil videre er det dog soldater fra Hærens Kampskole, der betjener køretøjet for at indsamle erfaringer. Livgardens soldater får først fingre i deres nye køretøjer på et senere tidspunkt.

De tre soldater på IKK'en er særdeles tilfredse med deres køretøj og mener, at Livgarderne har noget at glæde sig til.