[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: Kaptajn Richard Sølvertorp, Lokalforsvarsregion Borholms Værn

I forbindelse med udsendelse af 1. Eskadron til Helmand-provinsen, Afghanistan sidst i maj måned, blev der den 6. maj afholdt pårørende arrangement på Almegårds Kaserne. Ca. 210 civile pårørende ud af 350 havde afsat dagen til dette arrangement.

Hygge med børnene
Dagen startede, for ca. 100 personer, i København hvor de tog Bornholmerbussen til Rønne. Arrangementet startede kl. 1000. Her mødtes alle til kaffe, rundstykker m.v. For at give de pårørende ro til at lytte, var der arrangeret forskellige aktiviteter for børnene og som det ses på billedet, faldt det i god jord.

Hvor kan der hentes hjælp
Mens børnene hyggede sig udenfor, var formiddagen for de pårørende en del mere alvorlig. Efter en kort velkomst fra oberstløjtnant Jens Lønborg, tog chefen for det dansk kontingent oberstløjtnant Bjarne Møller over og sammen med eskadronchef major Lars Ulslev præsenterede de først, de officerer og befalingsmænd der skal med, hvorefter de gav en orientering om udsendelsen, og hvilke netværk, der står soldaterne og de pårørende til rådighed. Både i dagligdagen, men også i specielle situationer, hvor krisen kradser.

Socialrådgiveren Bruno Christophersen gav en orientering om de mange anderledes problemer der kan opstå ved, at have sin mand eller kæreste i disse urolige områder. Netværksgruppen ved Annika Føhre gennemgik deres muligheder for støtte og hjælp til de pårørende. Der blev stillet mange relevante spørgsmål både under mødet og lidt flere efter mødet. De pårørende havde nemlig muligheden for, at få lidt mere personlige samtaler med ressource personerne der var til stede på dagen. Dette forgik blandt andet i forbindelse med spisningen i cafeteriet, og under den rundvisning den enkelte soldat havde med sin familie.

Det gav en større ro
Der var stor tilfredshed blandt de pårørende med arrangementet. Der var mange der gav udtryk for, at de havde fået et godt indblik og en god information således, at de nu havde en bedre indsigt i den forestående opgave for deres soldater.