[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Lidt om musikkorpset

Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland er et harmoniorkester. Korpset består af amatørmusikere der har tegnet kontrakt med hjemmeværnet for at gøre tjeneste ved musikken.

Musikkorpset holder til på Antvorskov kaserne i Slagelse, hvor de øver hver torsdag aften fra kl. 1900 - 2200.

Musikkorpset medvirker ved både militære og civile arrangementer 15 - 20 gange om året. Heriblandt er en del traditionelle arrangementer såsom mindegudstjeneste og kransenedlægning den 4. maj i Skt. Mikkels Kirke i Slagelse, Forsvarsbrødrenes fugleskydning i Slagelse, Hjemmeværnets Sankt Hans fest på Frederiks-høj i Slagelse, Julekoncert den 1. søndag i advent i Musikstalden på Grønnegade Kaserne i Næstved, Julekoncert på Antvorskov Kaserne den sidste torsdag inden jul, samt diverse soldaterforeningers jubilarstæv­ner.

Hvert år den sidste torsdag i april afholder Musikkorpset forårskoncert i teatersalen på Antvorskov Kaserne, dette er et arrangement, der normalt trækker 800 - 900 tilhører.

Musikkorps Vestsjællands dirigent er Paul Holford. Paul Holford er født i England, han har bl.a. diplomeksamen fra Licentiate Trinity College of Music i London, og har i en årrække gjort tjeneste ved Her Majesty´s Royal Marine Band, har været solocornetist ved Black Dyke Mills og meget mere.

Musikkorps Vestsjælland har altid plads til flere musikere, det er gratis at spille i orkesteret, der stilles blot nogle få krav: Du skal kunne læse noder - har eller har haft rutine på instrument i en af følgende instrument­grupper - messing, træ eller slagtøj.