[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: Oberstløjtnant Peer Høegh-Guldberg

Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, i daglig tale benævnt Samvirket, højtideligholder gardehusarernes indsats imod det tyske angreb på Gardehusarkasernen i den tidlige morgenstund 29. august 1943.

Den korte højtidelighed vil finde sted 29. august kl. 10.00 ved mindestenen for premierløjtnant P.A. Hansen-Nord ved den tidligere benævnte Østre Låge, i dag østre indkørsel til Næstved Kaserne.

Efter at fane og estandart er ført til mindestenen, vil Anders Henriksen, formand for Samvirket, berette om hændelsesforløbet under angrebet i 1943 og derefter lægge en buket ved stenen.

De tilstedeværende vil afslutte højtideligheden med at afsynge ”Altid frejdig når du går…”

Peer Høegh-Guldberg, præsident for Danske Gardehusarforeninger, vil herefter lægge en buket ved hver af de to mindeplader i den tidligere indkvarteringsbygning.

Efter højtideligheden vil der være mulighed for at samles på Hjemmeværnsgården i Kalby-Riis anlægget.

Læs evt. mere om Danske Gardehusarforeninger   >>