[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

De første opgaver
Vi har overtaget en yderst velfungerende lejr, men selvfølgelig er det nødvendigt at iværksætte nogle vedligeholdelsesmæssige tiltag, hvis omfang vi er i gang med at undersøge. Generelt har vi stort set overtaget alle hold 13´s opgaver, og nu er vi så i gang med er at finde vores egne ben at stå på samt få gennemgået processerne for løsning af opgaverne.

Vi er nu ved at komme på plads og ned i et mere normalt arbejdstempo efter en lettere hektisk uge. Vi har den seneste uge arbejdet hårdt på at skaffe ID-kort til alle nyankomne. På grund af nye bestemmelser for ansøgningerne, har vi ikke kunnet bestille dem på forhånd og har derfor måtte lave nye ansøgninger og tage nye billeder.

Task Forcen har dog været hurtig til at producere disse, og vi mangler nu kun at modtage en meget lille del. Samtidigt med dette har vi også daglige arbejde så som at bemande sekretariatet, registrere skrivelser og vedligeholde vores militære færdigheder.

Ja, vi har faktisk våben udleveret i adjudantursektionen, og derfor var det meste af sektionen også på skydebanen i dag. På trods af ugens strabadser blev der i dag tid til at få indskudt vores våben. En lille seance på et par timer, som blev kombineret med en rundtur i området for at få mere kendskab til dette.

Ugen bød også på besøg i Camp Olaf Rye. Fredag 24. februar, som er Estisk Nationaldag, og hvor den estiske kompagnichef har fødselsdag, besøgte den estiske udenrigsminister de estiske soldater i lejren og holdt en reception i lejrens cafeteria for de estiske soldater, øvrigt nøglepersonel ved bataljonen samt et større antal prominente gæster inviteret af det estiske Udenrigsministerium.

Mr. Urmas Paet flankeret af Mait Muurisepp og Oberst Kaare Pedersen.

Aktivitetsniveauet er højt fra starten
LMT 4 har haft masser at se til i løbet af ugen. Vi har været ude at se på de mange landsbyer, der ligger i vores ansvarsområde og hilse på de folk, som bor der. Vi har også været på skolebesøg, i helsecenter, Gazevode elektricitetsværk, og ude at se deres lokale butikker.

I Zubin Potok har vi også været til en masse møder med bl. a. repræsentanter fra kommune, Kosovo police service, internationale samarbejdes partnere som OSCE og UNMIC, som varetager den officielle administration i Kosovo. Og det er en fornøjelse at se naturen oppe i bjergene, som er helt fantastisk.

De dårlige veje gør desværre også nogen gange, at man må vende om på sin patrulje, da det er helt umuligt at komme frem af bjergvejene. De er i en så dårlig tilstand nogen steder, så hvis det har regnet eller sneet, kan man ikke køre der. Når dagens opgaver er løst, er der masser af muligheder i lejren.

Der er mulighed for boldspil, et stort motionsrum er til fri afbenyttelse, film på tv kanalen, eller man kan tage over i messen og få en enkelt øl eller cola-light. Så der er masser af muligheder for at socialisere sig i løbet af dagen.

Første gudstjeneste på hold 14
Søndag blev det også, og vores feltpræst John Melchiorsen gennemførte sin første, men ikke sidste gudstjeneste i lejren. I den anledning har John fået samlet "et kirkekor samt en kordegn", hvilket gav en god gennemslagskraft, når der skulle synges salmer.

Feltpræsten og hans "Englebasser", som han kalder koret.

Det var kattens
Søndagen sluttede med at vi slog katten af tønden, idet det jo var fastelavn. En kattekonge og kattedronning blev fundet, og efterfølgende havde Kontakt- og Velfærdsofficeren arrangeret chokolade og fastelavnsboller i cafeteriaet.

Der bliver gået til den når muligheden er der.