[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: kaptajn Filip Ulrichsen, HOK

Hvis familiens gunst kan vindes, stiger chancen for, at en soldat vil melde sig til mission i Irak og Afghanistan.

Den sammenhæng har II bataljon ved Gardehusarregimentet indset, og derfor holdt Antvorskov Kaserne i Slagelse åbent hus for soldaterne og deres pårørende lørdag den 18. marts.

- Forældre og kærester får en del negative indtryk fra medier, når disse blandt andet rapporterer om borgerkrig i Irak. Med dette arrangement har jeg ønsket at nuancere billedet, fortæller bataljonschef, oberstløjtnant Allan Ahlgreen.

Arrangementet omfattede traditionelle åbenthus-stande såsom krigsmaling til børn og laserduelhandlebane, men det, de pårørende fik allermest ud af, var briefinger og samtaler med nøglepersoner, der netop var vendt hjem fra Irak og Afghanistan. Veteranerne kom med frisk nyt om de missioner, bataljonens soldater er øremærkede til.

- Deltagerne blev styret mere, end det normalt sker ved de hyggelige åbenthus-arrangementer på regimentets fødselsdage. De besøgende blev ført rundt mellem informationsstande, handlebaner og briefinger, forklarer oberstløjtnant Ahlgreen.
På den måde kunne bataljonen sikre sig, at de pårørende fik alle budskaberne med.

Charmeoffensiven var ikke ren rosenrød propaganda. Regimentets socialrådgiver informerede for eksempel åbent om mulige psykiske eftervirkninger.

Føler sig beroliget
Den nuancerede informationskampagne ser ud til at have tjent sit formål. Det viser den spørgeskemaundersøgelse, som oberstløjtnant Ahlgreen udarbejdede til lejligheden.

Stort set alle pårørende svarede bekræftende, at arrangementet havde øget deres indsigt og burde indføres som standard. Ligeså opløftende var det, at omtrent 80 pct. svarede, at de støtter deres soldats eventuelle beslutning om at fortsætte i forsvaret og drage ud på internationale opgaver.

- Efter at have lyttet til de udsendte soldater har jeg fået større forståelse og indblik i, hvad det indebærer at være på mission, lød en af skemaets kommentarer.
En anden forælder skrev: »Min søn har ikke meldt sig til HRU, men hvis han gør, føler jeg mig beroliget nu.«