[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

De fleste mennesker har prøvet at have ondt i livet. Og for mange er det en voldsom overvindelse at søge hjælp - og i særlig grad professionel hjælp fra en fremmed. Den oplevelse kender psykologerne i Forsvaret også til.

Det kan være svært at få kontakt med soldater med psykiske efterreaktioner af deres oplevelser på de internationale missioner i Afghanistan eller Irak.  Derfor vil Institut for Militærpsykologi på Forsvarsakademiet gå nye veje for at få soldaterne i tale og om nødvendigt behandling. På instituttet har man iværksat et projekt, der skal afdække mulighederne for internetbaseret psykologhjælp til soldaterne.

Kontakt på Internettet
- Vi har undersøgt mulighederne og talt med flere rådgivningslinier i det civile. Det er vores umiddelbare vurdering, at en netbaseret løsning vil være en god ide, siger chefpsykolog på Institut for Militærpsykologi Vibeke Schmidt.

I dag er instituttets 13 psykologer i beredskab, hvor de med kort varsel kan rejse ud i missionsområderne, hvis der indtræffer en alvorlig hændelse, hvor der er behov for krisehjælp. Samtidigt har alle soldater mulighed for at henvende sig, hvis de har behov for at tale med en psykolog. Det gælder også hjemsendte soldater.

Seks måneder efter at soldaterne vender hjem fra mission, gennemfører psykologerne en spørgeskemaundersøgelse, hvor soldaterne opfordres til at beskrive mulige stressreaktioner. De får også et tilbud om psykologhjælp, men det kan være svært at åbne op for følelserne, når man står ansigt til ansigt med en psykolog. Derfor kan vejen være netbaseret dialog, der kan føre til mere hjælp.

Sagens kerne
- Med netbaseret hjælp kan vi måske allerede hjælpe dem, mens de er i missionsområdet. I hvert fald er det nemmere at komme til sagens kerne, når man ikke skal sidde foran et fremmed menneske. Det samme gælder for hjemvendte soldater, siger Vibeke Schmidt.

Med en netbaseret psykologhjælp håber instituttet på, at man kan få flere af de svært belastede soldater i tale. Samtidigt tror man på, at man med den netbaserede hjælp kan komme i kontakt med de unge mænd, som ikke umiddelbart har store problemer, men som alligevel har behov for at dele sine oplevelser med andre. Det kan forhindre, at de får alvorlige psykiske problemer på et senere tidspunkt.

Læs mere om Forsvaret tiltag for at hjælpe og støtte udsendte og hjemvendte soldater.