[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Officerer på juleridt.

Af: John Boyschau

Onsdag den 13. december er dagen, hvor man i Slagelse kan nyde det flotte syn af officerer fra gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne, som ønsker byen god jul.

Juleridtet er en gammel tradition, som går mere end 100 år tilbage i tiden. Oprindelig var juleridtet en begivenhed, hvor man red rundt for at hilse på regimentets stabsofficerer – siden har juleridtet udviklet sig til en tradition hvor man udveksler julehilsner med regimentsbyen.

I Slagelse møder stadig flere frem for at opleve juleridtet, hvor officererne rider iklædt Galla Sport-uniform – med blå ridebukser og den røde pels påtrukket som vinterbeklædning.

Sjette juleridt
I år er det sjette gang, officererne med heste og trompeterkorps tager opstilling foran Slagelse Rådhus, hvor der ønskes glædelig jul og bydes på forfriskninger til både officerer og heste.

Også Danske Bank, Sjællandske Medier og det lokale sygehus får et julebesøg. Der afsluttes med et besøg hos oberst Finn Winkler.

Dagens program
Juleridtet i Slagelse den 13. december 2006 afvikles med start fra Antvorskov Kaserne- ca. kl. 13.00 er der stop ved Slagelse Rådhus, hvor man hilser på borgmesteren.
Kl. 13.15: Stop ved Danske Bank, Fisketorvet.
Kl. 13.30: Stop ved Stenstuegade, hvor man hilser på Sjællandske Medier.
Kl. 14.00: Stop ved det nye Slagelse Centralsygehus – v/hovedindgangen.
Kl. 14.15 Afslutning med privat besøg hos oberst Finn Winkler.

Når officererne fra gardehusarregimentet drager på juleridt i Slagelse er det både en flot og hyggelig begivenhed, som samler stadig flere tilskuere i bymidten.