[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Gardehusarregimentet har den store glæde at kunne invitere til "Midtvejsmøde" med henblik på at give de pårørende en orientering om forholdene ved tjenesten i Kosovo.

Regimentet vil være vært med kaffe, brød og en let frokost.

Program:

Sportsfoyer
-    1030 : Modtagelse af pårørende, herunder kaffe med brød.
-    1100 : Velkomst.

Auditorium 1/Teatersal
-    1105 : Orientering om situationen i Kosovo ved major M. Ipsen.

Cafeteria
-    1215 : Frokost i Cafeteriet.

Auditorium 1/Teatersal
-    1315 : Orientering ved socialrådgiver Bente Frøkjær.
-    1330 : Orientering ved ”Netværksgruppen”.
-    1345 : Tid til spørgsmål.
-    1400 : Afslutning.

Parkering : Der kan parkeres på "Rød parkering" (Skilte er opsat).

Der vil være fotograf til stede med henblik på indlæg i
regimentsbladet "Gardehusaren".

Evt. spørgsmål bedes rettet til kaptajn T.E. Johansen, på telefon 58 55 76 02.