[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Rasmus Kjølby, HOK Presse

Legatet tildeles personer, der har ydet en ekstra indsats i forbindelse med redningsindsatser, internationale missioner og til personer, der er blevet invalideret i internationale missioner og efterladte, der har mistet en forsørger.

Legaterne tildeltes blandt andet for snarrådig handling i forbindelse med vejsidebomber i Irak og efter indsats i to civile færdselsuheld i Danmark. Blandt legatmodtagerne var sergent Brian Milkowski, der bor i Nakskov. Han handlede snarrådigt og forsøgte at slukke en brændende bil i forbindelse med et uheld ved Farø Broen.

Da hans egen pulverslukker løb tør, standsede han forbipasserende biler for at låne yderligere pulverslukkere. Sergentens handlekraftige indsats forhindrede dermed, at den 18-årige fører af bilen indebrændte.

Konstabel Christian Nielsen fra Næstved modtog legatet som påskønnelse for hans indsats under et vejsidebombeangreb i oktober 2005. Christian Nielsen blev ved angrebet såret af fragmenter på kroppen og i hovedet. På trods af disse kvæstelser overtog han kommandoen over gruppen og førte den på flot vis under den efterfølgende evakuering.

Herudover modtog premierløjtnant Jacob Martin Bjerborg, København, en legatportion for en meget tilfredsstillende indsats som observatør for FN for Liberia. Oversergent Annemette Høi, Varde, modtog sit legat for indsats efter et færdselsuheld ved Varde, hvor hun ydede livreddende førstehjælp. Overkonstabel Allan Sundstrup, Slagelse, blev hædret for snarrådighed og overblik ved en ulykke med en pansret Piranha i Irak.

Konstablerne Michael Werner, Ry, og Andreas Hammer, Århus, modtog legatet som opmuntring i hverdagen, som er mærket af de mén, de pådrog sig under et vejsidebombeangreb i Irak, hvor en dansk soldat omkom. Begge deltog aktivt i sikring og førstehjælp efter angrebene.

Konstabel Peter Strandberg, Værløse, fik sin legatportion som en opmuntring efter at være ramt i det ene ben under en træfning i Irak i marts i år.

Otte af de ni modtagere var til stede ved uddelingen af legatportionerne på mellem fem og 13.000 kroner. Fraværende var konstabel Michael Laurence Skotte, Nysted, der ydede en professionel hjælp til tilskadekomne kammerater efter et vejsidebombeangreb på trods af egne skader og chok.

Legatportionerne blev uddelt af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou.

Uddeling af legatportionerne foregik i Hærens Operative Kommando. Fra venstre Andreas Madsen Hammer, Christian Nøddebo Nielsen, Peter Kibsgaard Strandberg, Annemette Høi, Brian Milkowski, generalmajor Poul Kiærskou, Michael Werner (næsten gemt) Jacob Martin Bjerborg og Allan André Sundstrup. Foto: HOK presse.