[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening (SNGI) afholder ordinær generalforsamling i auditorium 1 på Antvorskov kaserne, onsdag 26. april 2006, kl. 1500, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden aflægger beretning.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

 4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse af forslag 
     træder umiddelbart i kraft.

 5. Fastsættelse af kontingent.

 6. Valg af formand.

 7. Valg af kasserer.

 8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af fire bestyrelsessuppleanter.

10. Valg af 2. revisor.  

11. Valg af 2. revisorsuppleant.

12. Eventuelt.