[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Helikopteroperation

Indøvelse i Camp BONDSTEEL.

Den øredøvende larm og vindpresset fra de to BLACKHAWK og to franske PUMA helikoptere, der netop er landet, gør det umuligt at kommunikere ved hjælp af tale eller radio. Et vink med hånden fra piloterne får i stedet panserinfanteristerne og den amerikanske deling til at iværksætte opsidning på ganske få sekunder.

Sidste mand har knapt nok sat sig ned i helikopteren, før piloterne giver fuld gas og helikopterne i et inferno af larm, sne og støv forlader den amerikanske lejr, Camp BONDSTEEL.

Take off
Under eskorte af tre kamphelikoptere er kursen sat mod en mængde demonstranter, der har besat en FN-bygning i Pristina i et forsøg på at udtrykke deres utilfredshed med statusforhandlingerne. Opgaven for de to delinger er klar. De skal trænge frem til bygningen og her befri nogle FN-ansatte, der holdes som gidsler.

Den vedblivende larm, varmen og lugten af flybrændstof fra helikopterne får langsomt, men sikkert, panserinfanteristerne til at døse hen i de tæt pakkede PUMA'er. Der er ingen kommunikation og blikkene, der stirre rundt, er eftertænksomme og kolde. De tre fingre, som loadmaster pludselig viser frem, er lig med tre minutter til landezonen, og de døsende infanterister er i løbet af få sekunder igen helt oppe på mærkerne. Hjelmen kontrolspændes, RIOT skjoldet fattes, brystet skydes frem og alle afventer "go tegnet" fra loadmaster, der betyder afsidning.

Sekunder efter, at helikopterne igen har kontakt med jorden, åbnes dørene og infanteristerne og den amerikanske deling springer ud af de fire helikoptere.

Vindpresset er ubeskriveligt, og hver mand knæler ned mindre end fem meter fra helikopterne med det ene knæ boret ned i RIOT-skjoldet, så det ikke flyver væk. Hurtigere end det er muligt af tage sigte mod helikopterne letter de igen og forsvinder i horisonten.

Delingerne er siddet af og sikrer.

Endelig sænker roen sig for en stund og standard RIOT formationer indtages. Med den amerikanske deling i spidsen begynder kampen mod de opildnede demonstranter, der har besat FN bygningen.

Med nogen usikkerhed, grundet manglende kendskab til kommandoer og standarder mellem den danske og amerikanske deling, lykkes det efter adskillige nærkampe og angreb at frigøre FN personellet i bygningen. Radioerne skratter "BALKAN HAWK" - "BALKAN HAWK" - og med størst mulig beskyttelse af FN personellet, begynder eksfiltrationen mod de områder, hvor helikopterne skal foretage pickup.

To kamphelikopteres afsøgning af pickupområdet varsler ankomst af transporthelikopterne og den sidst klargøring til pickup afsluttes. Igen bores knæet i skjoldet og hovedet bukkes mod maven for at undgå vind, sne og støv. Helikopterne lander, piloten vinker, alle sidder op og helikopterne letter igen. Infanteristernes opgave er fuldført, og de eftertænksomme blikke er afløst af brede smil og klap på skulderen til sidemanden. Ord som "fedt" og "kanon" kan svagt høres gennem larmen.

2 deling fra panserinfanterikompagniet har i løbet af ugen været på udveksling i Camp BONDSTEEL, hvor delingen har været underlagt et amerikansk infanterikompagni. Udvekslingen var iværksat for at øve kontrol med uroligheder og samarbejde imellem forskellige enheder. Denne gang indsat fra luften. Alt i alt et par rigtig gode dage i den amerikanske lejr.

Alle i 2 deling er nu klar til med kort varsel at blive indsat med helikopter hvor som helst i Kosovo. Ligeledes har vi bevist, at vi er tæt på at være mestre i kontrol med uroligheder, og amerikanerne har da også ytret ønske om at modtage undervisning. Vi er naturligvis klar.

Sidste møde i Joint Implementation Commission.
Joint Implementation Commission (JIC) er et forum, hvor repræsentanter fra KFOR og den serbiske hær mødes og taler om problemer langs den administrative grænse. I det halve år, hvor bataljonen har været med, er der sket en del fremskridt. For eksempel er de første natpatruljer langs grænsen blevet gennemført og der er blevet oprettet en "hotline" mellem vores Task Force og de serbiske enheder. Små fremskridt, som er med til at sikre stabilitet i området og samarbejde imellem KFOR og de serbiske enheder.

Kaptajn Møller og Oberst Pavic.

Traditionen tro blev der holdt taler og udvekslet gaver mellem den serbiske oberst PAVIC og de medlemmer, som skulle forlade JIC. Oberst PAVIC udtrykte sin tilfredshed med det arbejde som den danske bataljon har udført.

Alle repræsentanter i JIC samarbejdet.