[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Kammerherre Oberst John Kidde-Hansen har rundet de 60 år den 1. maj, og må derfor fratræde jobbet som regimentschef for Gardehusarregimentet ved udgangen af maj måned.

I forbindelse med denne runde dag er Kidde-Hansen udnævnt til ny slotsforvalter på Fredensborg Slot, hvor han afløser den tidligere chef for Livgarden Niels Eigtved.

Kidde-Hansen forventer at kunne beholde stillingen til han fylder 70 års, da han ikke kunne tænke sig ikke at ha’ noget at bestille.
Som slotsforvalter får Kidde-Hansen tjenestebolig på det smukke Fredensborg Slot.

Læs evt. mere om Fredensborg Slot  >>

John Kidde-Hansen har været glad for sin tid ved Gardehusarregimentet, hvor de sidste 6 år med sammenlægning af 3 regimenter til det nuværende regiment nok er den største udfordring i hans tid i forsvaret.

Parade for tjenestgørende
Gennemføres på Antvorskov Kaserne tirsdag den 30. maj 2006, kl. 13:00 – 13:35 for alt fast tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet.

Reception for tjenestgørende
Gennemføres i Antvorskovstuen/Cafeteriaet/Antvorskov Kaserne tirsdag den 30. maj 2006, kl. 14:15 – 16:00 for alt fast tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og 2 Brigade.

Reception for indbudte
Der holdes afskedsreception for Oberst John Kidde-Hansen onsdag den 31. maj kl. 13.30-16.30 i Parolesalen på Antvorskov Kaserne for særligt indbudte.

Ny regimentschef
Den 30 & 31 maj vil man også kunne hilse på afløseren, den 57-årige brigadegeneral Ib H. Sørensen, der kommer fra en stilling ved NATO's militære hovedkvarter i Belgien.