[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Der er hermed tak til alle ansatte og tjenstgørende på Antvorskov Kaserne for den indsats, der er ydet i 2006. Især også for det samarbejde der er blevet den nye regimentschef til del i andet halvår.

Mange forberedelser er blevet gjort, for at alle elementer i den nye struktur kan starte i deres nye organisationer i det kommende år.

Det bliver en spændende udfordring. Men det bliver også udfordrende på den måde, at alle nu skal bidrage til et samspil og en koordination, så livet på kasernen bliver tåleligt for alle, og at man – ikke mindst – kan nå sine respektive mål bedst muligt.

Denne koordination er en af regimentschefens primære opgaver, og det glæder jeg mig til.

I efteråret 2006 har GHR haft mange sårede soldater i international tjeneste - flere meget alvorligt.

Alle tilskadekomne og deres pårørende ønskes en God Jul og al tænkelig fremgang i det nye år.

Alle ved GHR samt jeres familier ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

I.H. SØRENSEN