[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Redigeret af Per Heien Chef
major, chef for Adjudantursektionen samt
Presse- & Informationsofficer.

Særligt varmt blev det dog i de lukkede indkvarteringsbygninger, hvor temperaturen sneg sig over de 40 grader. De høje temperaturer bevirker også, at blomster og træer står i fuldt flor. Når den ene sort er ved at være afblomstret, springer en ny ud. I det hele taget et pragtscenario, som I derhjemme med rette kan være lidt misundelige over.

Desuden bør det vel nævnes, at de høje temperaturer nu gør, at vi skal drikke endnu mere end tidligere. De "ondskabsfulde" mennesker på infirmeriet forsøger nu at tvinge seks liter væske i os om dagen.

Nyudsprungen gyvel på bjergside nær Mitrovicia

Den forgangne uge har været travl for langt de fleste i Den Danske Bataljon, idet bataljo-nens "gamle" franske spejdereskadron er blevet afløst af en "ny" fransk spejdereskadron. Dette har medført, at de andre af bataljonens enheder har løst en stor del af de opgaver, som den franske enhed plejer at tage sig af.

Heldigvis har den "gamle" franske eskadron overdraget sin erfaring til den "nye" på en god måde, hvilket også har betydet, at den nye enhed hurtigt er blevet en integreret del af bataljonen.

Multinationaliteten er generelt en af Den Danske Bataljons styrker. Samarbejde mellem estere, franskmænd og danskere skaber til tider nogle sjove engelske sætninger og ord, men når det nu er sagt, er den daglige koordination alligevel let og forståeligt gennemført.
Der er ingen tvivl om, at de forskellige kulturer og måder at løse opgaver på styrker batal-jonens samlede opgaveløsning.

Container til låns
I mandags drog chefen og kontorhjælper fra logistiksektionen ud for at afslutte en aftale med en lokal mand. Aftalen går ud på, at han kan låne en af vores containere på ubestemt tid, da hans lade brændte ned tidligere på året, og han har derfor ikke noget sted til sine dyr. Han var utrolig taknemmelig og glad for at se os, da vi ankom, og inden vi havde set os om, sad vi og drak kaffe og var blevet inviteret på frokost.

Chefen for logistiksektionen sammen med den glade lejer af vores container.

Chefen og kontorhjælper takkede dog pænt nej, da chefen havde en veludfyldt tidsplan den dag.

Tirsdag var en stille dag, men det fik vi lavet om på. I sektionen havde vi nemlig aftalt, at vi skulle ud at spise denne dag. Vi drog hen ad aftenen mod Vushtrii, en by øst for lejren, og fandt frem til hotel Kalaja. Et super lækkert hotel med en rigtig lækker restaurant.

Vi spiste godt og nød den fine aften ved at spise udendørs. Da vi kom tilbage til lejren, sagde vi far-vel til chefen, der senere på natten drog hjem mod Danmark for at holde to ugers velfor-tjent ferie.

Hastighedsmåling i Kosovo
Uge 21 har været en uge som de fleste andre, der har været de daglige patruljer og checkpoints i løbet af ugen. Vi har endvidere støttet UN Security Service med at lave speed check af deres egne folk.
 
Fredag aften tog en patrulje bestående af en estisk og en dansk MP'er ud for at støtte UN Security Services med at lave speed check af deres egne folk. Årsagen til dette er, at UN Security Services ikke har en laserhastighedsmåler, men UN Security Services er de ene-ste i Kosovo, der kan skrive andre fra UN, fordi de har diplomatisk immunitet.

MP-patruljen mødte UN Security Services ved UN stationen i Mitrovica. Her mødte vi lede-ren af patruljen, der er fra Sverige. Han forklarede, at en del fra UN igennem længere tid har kørt hasarderet, og at man nu vil gøre noget ved problemet.

Vi kørte så op til den nordlige del at Mitrovica, hvor hastighedsbegrænsningen er 40 km/t og opsatte et checkpoint. Vi målte UN køretøjernes hastighed, og UN Security Services klarede resten.

Det blev dog ikke nogen fartsager, da trafikken på stedet umuliggjorde en hastighed højre end 30-35 km/t. Vi forslog et bedre sted, der ligger i den sydlige del at Mitrovica.   

Lørdag eftermiddag tog en ny patrulje ind til UN Security Services i Mitrovica. Patruljen og lederen fra UN Security Services blev enige om, at checkpointet skulle opstilles på det sted, som patruljen aftenen før havde forslået.

Checkpointet blev opstillet ved hotel Palace, hvor hastighedsbegrænsning er 40 km/t. MP stod igen for at måle køretøjernes hastighed, og det hele forløb rigtig godt.

Hastighedsmåling i Kosovo.

2.delings joint træning med belgisk kompagni.
Tirsdag skulle vi alle sammen fra 2.del ud for at lave joint patruljer med et belgisk kom-pagni. Ud over dette skulle vi endvidere også prøve at skyde med deres våben.

Vi startede ud med, at vi mødtes med belgierne på skydebanen.
Efter godt et lille kvarter var vi alle klar. Af de forskellige slags våben, belgierne havde medbragt, var deres standard våben plus et let støttevåben også kaldet "mini-mi".

Vi havde taget vores gevær M-95, LSV (let støttevåben) og LMG (let maskingevær) med.
Belgierne var mest interesseret i at skyde med vores LMG.

Efter en god formiddags tid på skydebanen, kørte vi til Belvedere (franske lejr), hvor vi spi-ste frokost, ved 13 tiden fik vi angivet det sted, hvor vi skulle overnatte i en lille lejr, som de har oppe på et bjerg. Da vi ankom til lejren, fik vi at vide, at vi skulle køre patrulje i belgier-nes HMMWW.

Til aftensmad blev der kørt mad op til os fra COR (vores lejr), idet vi skulle grille til alles store fornøjelse. Da kl. blev 21 skulle A-gruppen ud at køre patrulje, under patruljen skifte-des vi til at køre i Hummer. Selve kørslen i "Hummeren" var fantastisk, man mærkede næ-sten ikke at man kørte.Afslapning i det fri.

Onsdag stod vi op ved otte tiden og fik ryddet resterne fra aftenens grill måltid op, herefter returnerede vi til COR. Alle var enige om, da vi kørte derfra, at vi havde haft et glimrende ophold.

Patrulje med serbiske grænsevagter. 
Onsdag d. 24-5-06. klokken 1830-0015.

Vi kørte sammen med S2 (efterretning) op til den serbiske grænse på patrulje.
Turen var lang i vores Mercedes GD op til den serbiske grænse, da vejene ikke er de bed-ste, når man kommer væk fra de store hovedveje.

Selve patruljen var stille og rolig, vi skulle gå ca. fire kilometer. Frem og tilbage. Vi måtte næsten ikke snakke med serberne om noget, hvilket gjorde det svært at koordinere vores patrulje. Udover det var det en god oplevelse endnu engang at få lov til at gå rundt i et fuldstændigt ukendt terræn og tilmed i total mørke.

Imod patruljens afslutning var vi uheldige, idet en af patruljemedlemmerne vred om på høj-re fod. Han måtte hjælpes af vores sygehjælper og blev derefter kørt tilbage til vores egne køretøjer af en af serberne.

Den skadede blev sikkert bragt tilbage til infirmeriet i COR, hvor han fik kyndig behandling. 

Ydermere har alle skrevet blå bog gennem hele ugen, hvilket har gjort, at alle render rundt og smiler lidt skummelt. Det ser ud til, at folk går op i det, så der er noget at se frem til.
Måske står der noget, som alle Jer derhjemme ikke lige ved om den enkelte person.

Man skal dog selv godkende den først.