[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Redigeret af chef for Adjudantursektionen samt
Presse-& Informationsofficer

Den Danske Bataljon i Kosovo har endnu engang haft fornøjelsen af at afholde den traditi-onsrige DANCON March. Marchen har til formål at holde god soldaterdisciplin i hævd, samt give soldater fra mange lande mulighed for at mødes under lidt andre forhold end de operative.

De 2 marcher, som Hold 14 har arrangeret i maj og juni, har ved begge lejligheder samlet mere end 1.000 deltagere fra flere end 20 nationer.

Så er vi samlet
 
Marchen starter og slutter på Bataljonens paradeplads i Camp Olaf Rye, og på den 25 km lange strækning kommer gængerne igennem den smukke, men barske Kosovo natur.

Alle skal bære 10 kg udrustning, og det har taget pusten fra selv granvoksne mænd på vej op ad "bakken" ca. midtvejs på ruten. Men smilet på ansigterne, når målstregen passeres, vidner om stolthed og for enkelte også om at have flyttet nogle personlige grænser.

Vi har det som altid godt i Kosovo
Vejret har dog svigtet os i de seneste uger, og termometeret kommer ikke længere over de 20 grader. Efter et par meget varme uger med op til 32 grader er det faktisk helt rart, at man nu kan ånde igen.

Situationen i Kosovo er stadig rolig. Ligesom i alle andre lande sker der også forbrydelser hernede. Desværre er disse forbrydelse sommetider af samme grove karakter, som vi ken-der det fra f.eks. Danmark.

Natten til den 1. juni blev en ung Kosovo-Serbisk mand standset af bevæbnede gernings-mænd da han var på vej hjem. Gerningsmændene skød mod den unge mands bil, hvilket resulterede i at han blev dødeligt såret.

Mordet på den unge mand er det tredje grove tilfælde af vold i samme område. Ved de to tidligere tilfælde blev der også anvendt skydevåben, dog uden at nogen blev dræbt.

Tre tilfælde af grov vold er naturligvis for meget, men rent statistisk er det faktisk færre end tidligere år. Størstedelen af de lokale Kosovo-Serbere i området har givet Kosovo-Albanerne skylden for overfaldende.

Både det lokale politi og FN´s politistyrke i området har dog slået fast, at intet tyder på, at der skulle være tale om vold med et inter-etnisk motiv. Dette betyder også, at det på ingen måde er bevist, at det skulle være Kosovo-Albanere, der står bag overfaldene.

Den Danske Bataljon har øget sin tilstedeværelse kraftigt i området for på den måde at undgå nye tilfælde af den grove vold. Der er ingen tvivl om at lokalbefolkningen føler sig meget mere sikker, når bataljonens soldater patruljerer i området, hvorfor den øgede til-stedeværelse bliver hilst hjerteligt velkommen.

I en anden del af Den Danske Bataljons ansvarsområde er der igen blevet kastet et par sten mod en FN bus med Kosovo-Serbere som passagerer. Ligesom sidste gang det ske-te, blev en af bussens ruder smadret, dog uden at nogen kom til skade.

Stenene blev kastet af et par unge Kosovo-Albanske knægte, som hævder, at de blev pro-vokeret af bussens passagerer.

Det er utrolig ærgerligt, at den slags finder sted. I bund og grund er handlingen jo meget uskyldig, idet knægtene ikke har haft til hensigt at skade passagerne dødeligt.

Problemet er, at disse tilfælde bliver brugt af de lokale medier og radikale nøglepersoner til at opildne det etniske had, dette fordi de bliver udlagt som om, at den ene etnicitet "endnu engang har været udsat for angreb".

Det der startede som en kvart fjer, bliver hurtigt til 200 høns.

Den generelle situation i Kosovo er dog stadig meget rolig og der er absolut ingen øget trussel imod Den Danske Bataljons soldater.

Valmuerne vokser fredeligt på beskyttelsesrummets kraftige vægge.

Vi betaler også husleje
I denne uge har vi i logistiksektionen udbetalt penge for jorden, vi bor på. Det er der ikke noget nyt i længere, så kontorhjælperen i sektionen klarer det gnidningsfrit sammen med en tolk. I næste måned vil han dog ikke være med, da han er på leave.

I stedet vil det være chefen, som går ned og udbetaler penge, men næste gang har vi en ny kontrakt, de lokale skal underskrive, så der skulle chefen alligevel have været med op-pe og udbetale.

Der er ikke så meget nyt i den nye kontrakt, men vi hæver jordlejen, så ejerne får lidt mere udbetalt.

Chefen for sektionen var i dag ude i et af de fattigste områder i vores AOR (Area of Re-sponsibility), i landsbyen Banja, hvor vi har en sag kørende med leje af et stykke jord til en parkerings plads.

Den handel blev i dag endelig afsluttet, så nu er den sag også ude af verdenen. Den sag har taget meget tid fra sektionen, da Banja ligger langt væk og derfor kræver at man af-sætter en del tid til gøremålet.

Ellers en stille uge i logistik sektionen her i den danske bataljon i Kosovo.

MP`s gamle og nye kolleger
Ugen har været som de fleste andre. Der er blevet kørt nogle patruljer, lavet køretøjs ef-tersyn, hastighedskontrol samt andre arbejdsopgaver.
 
Men for ikke at køre sur i de samme daglige rutiner, havde militærpolitiet inviteret de dan-ske politifolk, der også er på mission i området, til en grillfest.

Der blev tilmeldt 23 personer til arrangementet, så der var lagt op til et stort gilde. Dagen kom, og vejret var rigtig godt, sol og ingen vind.

Maden var blevet bestilt i cafeteriet, bordet var dækket og alt tegnede godt. Det eneste, vi manglede, var bare, at der skulle sættes gang i grillen.

Alle ved jo, at det er et rigtig mande job, at tænde op grillen, så der kom 30 kg kul på vores grill og fire mandfolk var klar til at få gang i den. Men det blev en større mission, end for-ventet.

For det kul vi havde, var umuligt at få ild i, alle gamle spejdertricks og fiduser blev afprøvet uden held. Efter én times tid med gamle aviser, to liter tændvæske, store vifte, og 3 vabler, kom der endelig god ild i kullet.

Så var alt parat og politifolkene kom fra nær og fjern. Det var ikke alle af de opmødte politi-folk vi havde set før, da der lige var ankommet 6 nye fra Danmark. Så det var en rigtig god lejlighed at få hilst på dem. Der blev hygget, spist og snakket til den helt store guldmedalje.
Det var en rigtig god aften, og vi gentager nok succesen.
  
PNINFKMP arbejdsuge
Så er endnu en uge gået i Kosovo, vejret har været meget foranderligt, men regnen har dog domineret mest.

Det har været en travl uge for de fleste, hvor der har været alt fra forberedelse af road-blocks, udveksling med Amerikanere til de vante daglige patruljer.

Ugen startede ud med, at folk har været til endnu en DANCON march, 25.2 km gang i rough terræn. Endnu engang var danskerne overlegne ift. mange andre nationer, da måle-stregen gang på gang blev passeret af Dansk KFOR foran de fleste af de andre.

Samlede antal deltagere var 1144 fra over 25 forskellige nationer. Det skal dog lige næv-nes, at det lykkedes en Sergent fra 3. Deling at bryde rekorden i tungeste oppakning. Den gamle rekord blev brudt med 3 kilo, som satte den nye rekord til 55 kilo.

Så går vi derudaf

Joint Operation med Amerikanerne
Deling fik æren af at være del af en joint operation med amerikanerne. Opgaven lød på at arrestere en hvis person, som betragtes som hard-liner. De blev hentet af amerikanerne, og skulle mødes med en sektion fra The American National Guard, som er en slags hjemmeværn.

De besidder dog langt flere midler end dem, vi kender til fra Danmark. Blandt andet Apa-ché helikoptere og Hmmwv's (High mobility multipurpose wheeled vehicle,) også udtalt Humvee, og kendt som Eagle herhjemme.

Operationen skulle foregå ved at ligge fordelt ud foran et hotel, selvfølgelig i skjul, og håbe på, at manden på et tidspunkt skulle løbe ud. Desværre lykkedes operationen ikke.

Long Duration Patrol
2. deling fik opgaven at udføre en Long Duration Patrol, altså en langvarig patrulje, som består i at snakke med de lokale ude i bjergene og sove derude.

Denne gang var der kun tale om en enkelt nat i bjergene tæt ved en landsby kaldet Gaze-vode. Meningen ved denne form for patrulje er at vise lokalbefolkningen, at vi er i stand til at løse opgaver overalt i området.

Ydermere har man mere frit lejde til at løse opgaven med tidsmæssigt. Delingen fik snak-ket med en håndfuld mennesker, og fik på den måde fat i de nødvendige informationer.

Denne form for opgave er fysisk hård, da det kræver flere timers bjergmarch med oppak-ning, der vejer over 30 kg. Hjemturen er typisk lidt nemmere, da rationerne og vandforsy-ningerne er ved at slippe op.

Delingen vendte hjem til Camp Olaf Rye dagen efter, operationen fuldført.

Forberedelse af Road Blocks

Her er der spærret fra nu af

Kompagniet har i denne uge også indøvet road blocks (vejspærringer), med henblik på at blokere alt færdsel fra én destination til en anden.

Opgaven skulle udføres med et hav af pigtråd, vores PMV'er som er et bæltekøretøj (Pansret Mandskabsvogn.) og ikke mindst alt vore RIOT Control udrustning.

For hver indøvelse blev der tildelt en gruppe til at agere som momenter, så den indøvende gruppe fik en oplevelse, der var så realistisk som overhovedet muligt - uden brug af rigtige demonstranter.

Dagligdagen
Som altid har alle 3 delinger kørt patruljer i de forskellige ansvarsområder. Bataljonen har beordret en forøgelse i antallet af kørte patruljer, hvilket har resulteret i en mere travl hver-dag.

Grundet det meget regnfulde vejr er kørselsforholdene blevet mere smattet. Specielt på de mindre bjergveje der nærmest minder om små skovstier.

Dette har bl.a. resulteret i, at en gruppe i 3. deling sad fast i hårdt terræn i 10 timer.

Fra at have kørt på patrulje kl. 10.00, var de ude til ca. kl. 22.00. Medfølgende 2 timers vedligeholdelse ved hjemkomst. Den planlagte hjemkomst var oprindeligt sat til kl. 14.00.

Denne oplevelse endte også med at være en udfordring for bilerne. Grundet det smattede føre, blev bilerne ofte slynget mod nærstående træer. Og undervognen måtte til tider skra-be sig en tur hen ad sten på jordbunden.

Det endte med at bilerne skulle på 3. Echelon for at få gennemført en del reparationer, men det hører med til arbejdet.

Her uddeles læsestof til lokalbefolkningen