[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Engang var han en del af studenteroprøret, hvor det handlede om at forhindre en kommunal sammenlægning på tværs af Limfjorden. For hvorfor pille ved det bestående?
 
Det er 38 år siden. I dag har Aalborg Kommune for længst bredt sig til Solsiden - og den rebelske Ib Hedegaard Sørensen er blevet oberst med et mere nuanceret syn på behovet for foranderlighed.
 
Baggrund i international regi fra FN og NATO
Gardehusarregimentets nye chef har en baggrund dels som militærrådgiver for Danmarks FN-ambassadør i New York, dels som dansk National Militære Repræsentant ved SHAPE. Begge funktioner havde sigte på at anvendelsen af danske militære bidrag til internationale operationer blev tilmeldt korrekt i forhold til de danske politiske beslutninger herfor.

I relation til internationale operationer var han udsendt til Krajina i 1994.
Baggrund i national regi fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen
Regimentchefen har også gjort tjeneste med relationer til internationale operationer i det hjemlige, hvor han var chef for Forsvarskommandoens Operationsplanlægningsektion med ansvar for danske internationale operationer, koordinationen af støtte til de østeuropæiske lande samt øvelser og beredskab. Obersten har desuden gjort tjeneste som stabschef i Hjemmeværnskommandoen, og han har været bataljonschef ved Sjællandske Livregiment.
 
Studentens valg
Det var usikkerhed om valg af uddannelse, der otte dage efter studentereksamen fra Sundby-Hvorup Gymnasium førte ham til forsvaret som værnepligtig ved Prinsens Livregiment i Viborg. Han blev hængende og fungerede i et par år som reserveofficer.
"En dag foreslog min kompagnichef, at jeg tog stilling til, hvad jeg ville med min uddannelse. Da jeg kunne lide arbejdspladsen, var valget nemt. Jeg søgte ind på officersskolen", fortæller Ib H. Sørensen. Det var i 1972.
 
Fritiden går med mange forskellige interesser
Golf er den seneste facet i gruppen af fritidsinteresser, men der er rigeligt plads til forbedringer i de personlige kvalifikationer, under alle omstændigheder finder obersten spillet underholden, udfordrende og voldsomt tidsrøvende.

Så har familien en vis svaghed for biler i alle aldre – også når der skal skrues på dem.
Aktiemarkederne og private investeringer giver gode udfordringer også, ”og så dækker man vel ubevidst lidt af sin spillelidenskab, hvis noget sådant skulle eksistere” smiler obersten.

Haven og huset i Nærum skal jo også passes. Her har familien haft base siden 1981. Og her vokser blandt andet tre æbletræer, der indledte karrieren som encellede vækster på Statens Planteværns Center, hvor hans kone dengang arbejdede som laborant. De er - siger han - det mest usædvanlige på den hjemlige parcel. Haven er en stor interesse, om end den p.t. trænger sig på mere af nød og tvang end af lyst. Men det kan jo næsten ikke være anderledes, når man har været væk fra den i fire år.

Så er det anderledes ufarligt at tale om de ferier, der trods alt gerne skulle blive tid til. Ferier med kurs mod Sydfrankrig, "hvor temperaturen er god og vinen billig", for ifølge Ib H. Sørensen er det sundt ind imellem at mærke friheden og muligheden for at tænke i slowmotion.
 
Periode ved Regimentet
Familien flytter ikke til Slagelse, da I.H. Sørensen skal stoppe som regimentschef januar 2009 for at gå på pension, og han bliver derfor boende i Nordsjælland, men det vil Antvorskov Garnison ikke komme til at lide under – endsige mærke tilføjer regimentschefen.