[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: major Poul Figa P.E.T. FIGA

I perioden mandag den 26. – onsdag den 28. februar 2007 har de hjemvendte soldater fra Afghanistan for første gang igen været samlet efter hjemkomst.


Oberst I.H. Sørensen hilser på de hjemvendte

Det drejer sig om bataljonens egen 2 Lette Opklaringseskadron, et EWDET (electronic warfare detachment) fra Telegrafregimentet, en TACP-enhed (tactical aircontrol party) fra Artilleriet og et EOD-hold fra Ingeniørregimentet samt nogle af OPKBTN stabsofficerer, der har gjort tjeneste i forskellige engelske stabe.
I alt er mødt ca. 160 soldater, som har været udsendt med hold 2 til Helmand provinsen i det sydlige Afghanistan.

De har nu været igennem nogle hektiske dage med lægeundersøgelser, psykologsamtaler, aflevering af udrustning, personelsamtaler m.m. samt modtage diverse briefinger fra Kammeratstøtteordningen og de forskellige militære personelorganisationer.


Fanekommando

I dag torsdag den 1. marts er også soldaternes pårørende inviteret med, og de vil ligeledes modtage forskellige orienteringer i løbet af dagen (jf. særligt program).

Der forventes at møde ca. 90 pårørende op til arrangementet.
Klokken 1300 afholdes en samlet hjemsendelsesparade under ledelse af chefen for Gardehusarregimentet, oberst I.H. Sørensen, hvorefter der sluttes af med en reception i kasernens cafeteria.

Pressen er velkommen til at overvære Pårørendearrangementet og paraden i dag

Med venlig hilsen
Poul Figa
P.E.T. FIGA
major
Fungerende Bataljonschef