[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

- Fokus på ”full spectrum.”
Brigadechef Peter Bartram lagde fra begyndelsen af mødet vægt på vigtigheden af at være klar til alt, også det uventede.
- Det viser erfaringerne fra hold 1-3 med al tydelighed, sagde han.
- Og fokuser på de midler og det materiel vi har til rådighed og ikke så meget på det, vi ikke har. I forhold til andre ISAF-lande i Afghanistan er vi rigtig godt stillet, husk det.
 
Budskabet om at se fremad og undgå frustrationer allerede i opstartsfasen blev grebet i luften af hold 5 og ført videre i de næste fem timers statusmøde. Erfaringer fra Opklaringsbataljonens hold 1 og 2 i Helmand blev endnu en gang delt med hold 5, de forskellige enheder gav statusmeldinger og koordination af det næste halve års forberedelse blev drøftet.

Chefen for den kommende danske ISAF-styrke, oberstløjtnant  Jens Lønborg, ser på baggrund af onsdagens møde ”ikke røde alarmlys.”
- Som jeg ser det, så har vi de mangler og udfordringer, som man altid har et halvt år før udsendelse. Det ser ud som forventet og det resterende skal vi nok få løst så godt som muligt, siger Jens Lønborg.


Opstillingsmøde ved 1. Brigade.

Hold 5 vil bestå af cirka 540 soldater, når de lander i Helmand og bataljonen vil være en enhed med et mix af soldater fastansatte i den stående reaktionsstyrke og nyuddannede soldater med et års militær uddannelse i bagagen.

- Det er virkeligheden i hæren i dag og erfaringerne er, at det virker. Vi har selv allerede nu gode erfaringer fra vores to kamptropkompagnier, hvor Piranha-kompagniet er vores egne erfarne soldater og det mekaniserede panserinfanterikompagni  fra Livgarden er nyuddannede soldater. De to kompagnier er i løbende kontakt og har god erfaringsudveksling, så det er jeg tryg ved, siger oberstløjtnant Jens Lønborg.

Fakta om den danske ISAF-styrke, hold 5:
Den danske ISAF-styrke, hold fem er en kampgruppe sammensat af enheder fra hele landet, men med 1. Panserinfanteribataljon fra Slagelse under ledelse af oberstløjtnant Jens Hvid Lønborg som grundstamme. Bataljonen stiller staben,  en del af stabs- og logistikkompagniet samt den ene af de to kampunderafdelinger, et Piranha-kompagni. 2.  Uddannelsesbataljon fra Høvelte stiller den anden kampunderafdeling - et mekaniseret infanterikompagni i pansrede mandskabsvogne.

Stabs- og logistikkompagniet består af blandt andet en kommandodeling, to opklaringssektioner, artilleripejleradar, et ildstøtteelement med let morterer, logistik, bjærgning, mekanikere, sanitet og kommunikationsenheder. Altså bredt sammensat af enheder fra både 1. og 2. Brigade og Danske Division. Soldaterne i det civilt-militære samarbejde (CIMIC) stilles af 1. Artilleriafdeling fra Oksbøl og MP-sektionen stilles af 2. MP-kompagni fra Nr. Sundby ved Ålborg.

Styrken vil blive støttet af et nationalt støtteelement (NSE) fra DANILOG i Vordingborg, som vil være placeret i Kandahar, på Kandahar Air Field.