[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af presseofficer, major Peter Abildgaard.

Det primære formål med besøget var at give generalmajor Peter Devlin en opdatering om situationen i det danske ansvarsområde. Desuden gav det generalmajoren mulighed for at møde bataljonschefen, oberst Kim B. Petersen, og blive præsenteret for det danske kontingent i Irak.
Generalmajor Peter Devlin, som tilhører de canadiske styrker, har en bred international erfaring og bestrider p.t. posten som Deputy Commanding General, Multi-National Corps-Iraq.Generalmajor Peter Devlin modtages af æreskommandoet under ledelse af kaptajn L.D. Thomsen.

Bataljonschef oberst Kim B. Petersen gav en grundig orientering om den aktuelle situation i området. Obersten understregede blandt andet, at samarbejdet med de irakiske sikkerhedsstyrker vurderes til at være godt og positivt. Det blev også understreget, at der stadig er udeståender, før de danske styrker forlader dette område til august. Men det er vurderingen, at forholdene i området vil være i balance til den tid. Generalmajor Peter Devlin stillede mange uddybende spørgsmål til orienteringen.


Der bliver lyttet intenst.

Generalmajoren havde udtrykt ønske om at blive præsenteret for dele af det danske materiel. Der var derfor arrangeret en mindre materieldemonstration efter briefingen.De danske soldater svarede godt på alle spørgsmål.

Den danske bataljon var herefter vært ved en mindre, uformel og meget hyggelig frokost. Før afskeden udtrykte generalmajoren sin store respekt for og anerkendelse af de danske styrker og den professionelle indsats, som de yder på alle niveauer. Oberst Kim B.
Petersen modtog en plakette som bevis herpå.