[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Peter Abildgaard, major, presseofficer

Det primære formål med besøget var at give generalmajor Jonathan Shaw mulighed for at møde de danske soldater. Sekundært gav det generalmajoren mulighed for at møde bataljonschef oberst Kim B. Petersen og modtage en opdatering om situationen i det danske ansvarsområde.

Generalmajor Jonathan Shaw, som tilhører de britiske styrker, har en bred international erfaring, og han har siden januar 2007 bestridt posten som Commander Multi-National Division (South East). Divisionen har hovedkvarter på Contingency Operation Base (COB) i Basra-området. Den danske Lejr, Camp Einherjer er ligeledes placeret på COB.

Generalmajor Jonathan Shaw indledte besøget med at tage på patrulje sammen med spejdereskadronen. Det blev til en tur i området ved Al Medinah. Et område, der vurderes at være i god gænge og parat til at overgå til irakisk kontrol.

Herefter blev generalmajoren fløjet til COB og besøget fortsatte i Camp Einherjer.

Generalmajor Jonathan Shaw modtages af æreskommandoet under kommando af kaptajn L.D. Thomsen.

Bataljonens stabschef, oberstløjtnant Kim Schmidt gav en grundig orientering om den aktuelle situation i området. Stabschefen understregede blandt andet, at samarbejdet med de irakiske sikkerhedsstyrker i ansvarsområdet generelt vurderes til at være godt og positivt. Kim Schmidt gjorde også rede for bataljonens foreløbige overvejelser i forbindelse med hjemtagningen af de danske styrker i området til august.


 
Et smil blev der også tid til.

Oberstløjtnant Kim Schmidt.

Besøget sluttede med et møde mellem generalmajor Jonathan Shaw og bataljonschef, oberst Kim B. Petersen, hvor der blev drøftet flere emner på en mere uformel måde.