[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Christian Reinhold, presseofficer

En patrulje til fods gik fra den fremskudte, danske lejr Sandford ned til en mindre patruljebase i Greene Zone. Generalen gik med på patruljen, og det gjorde stort indtryk. Green Zone er Talebans foretrukne gemmested.

- Det største indtryk har nok været, at den meget robuste indsats, der har været ydet af de danske styrker, har haft en klar effekt. I det område, jeg gik igennem med patruljen til morgen, der ville man ikke kunne have gået igennem for blot få måneder siden. Det billede er ændret nu. Folk er flyttet tilbage. De tør at være der, fordi de nu føler, at der er en sikkerhed. Og den sikkerhed, den er vi garanter for. Det var en utrolig positiv oplevelse, fortæller Poul Kiærskou.


Vagtposten i Sandford holder godt øje me, hvad der foregår nede i Green Zone

Generalen var tydeligt stolt over sine soldater og den indsats, de yder. Afghanistan må ikke falde hen i anarki og blive terroristrede igen. Det er danske soldater med til at forhindre. Men der er også et meget mere håndgribeligt formål med de danske soldaters indsats.

- Jeg må sige, at det i sidste ende handler om at få skabt grundlag for – at få genopbygget – at få sat gang i et Afghanistan, hvor befolkningen lever på andre vilkår, end hvad de har gjort under Talebans undertrykkelse, slutter generalen.