[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: John Boyschau.

På grund af regeringens beslutning om at Danmark ikke afløser det netop udsendte hold 9, som trækkes hjem til august, med de soldater der for nuværende er under træning på Antvorskov Kaserne til netop denne vanskelige mission, blev soldaterne orienteret om de muligheder der ellers er åbne.

- "Nu har vi en ny situation, og så må vi se, hvilke konsekvenser det har og finde ud af, hvad vi så gør fremadrettet" siger oberstløjtnant P. Boysen, Antvorskov Kaserne.

Heldigvis er uddannelsen så god at den kan bruges alle steder hvor der måtte blive brug for en ekstra indsats, så uddannelsen fortsætter imens vi afventer en politisk beslutning.

Soldaternes uddannelse bliver afsluttet til august, hvorefter de egnede enten kan tegne kontrakt til de fylder 35, eller blive efteruddannet til en evt. ny opgave.