[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af forskellige

Hansen, militærpolitisergent
- Ligesom derhjemme i Danmark, så har vi her i Kosovo også forårslignende vejr i øjeblikket. Det har betydet, at vi har været forskånet for større færdselsuheld, hvilket vi er meget glade for.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den største trussel mod de danske soldater i Kosovo er trafikken, og risikoen for at blive indblandet i et færdselsuheld bliver bestemt ikke mindre, hvis der er faldet lidt sne. Derfor har vi forberedt en færdselskampagne, som skal virke præventiv i tilfældet af, at der skulle falde sne.

Som i en gammel cowboyfilm, så er der kommet en ny sherif til byen. Byen ligger ikke i "the Wild West", men i den danske lejr Camp Olaf Rye (COR). Vores gamle seniorsergent, M. Aggergaard, er nemlig blevet skiftet ud med en gammel kending, nemlig seniorsergent C. D. Hansen.

Den nye sherif er en erfaren herre, som har været på Cypern, i Bosnien, Irak og Afghanistan. Nu kan Kosovo så også tilføjes CV'et. Udskiftningen har hele tiden været planlagt, da M. Aggergaard skal være far for første gang i starten af 2007.

Efter en travl periode er der ved at falde lidt ro på igen. Det har betydet, at vi har haft tid til at færdiggøre vores igangværende projekter samt starte nogle nye op. Vi er efterhånden blevet færdige med renoveringen af facaden, som afgrænser vores fritidsområde. Næsten alle på militærpolitistationen har hjulpet til ved renoveringen, som efter vores egen meningen er blevet ganske tilfredsstillende.

Hundehvalpe er noget, der kan gøre enhver varm om hjertet, selv en oversergent fra militærpolitiet. Derfor har han lavet et hundehus med isolering til en hundehvalp, som holder til ved politistationen i Zubin Potok, hvor vi ofte kommer forbi. Der er ingen tvivl om, at den lille hund bliver glad for det fine hundehus.Oversergent Thomsen viser stolt sit nybyggede og gennemisolerede hundehus frem.

Selvom der er lidt ro på militærpolitistationen i øjeblikket, så er der ingen, som læner sig veltilfreds tilbage i kontorstolen og slapper af. Vi bruger tiden til at dygtiggøre os inden for forskellige områder. Sanitetsdelingen har for eksempel været god til at hjælpe os med at ajourføre vores førstehjælp med handlebaner og undervisning.

Vi er rigtig glade for førstehjælpsundervisningen, da førstehjælp uden tvivl er en af soldatens vigtigste redskaber. Skydning, vedligeholdelse af den fysiske form og evaluering af de tidligere sager bliver der også brugt en del tid på, så vi er 110% klar, hvis noget uforudset skulle ske.

Ellers så går hverdagene også med at patruljere rundt i Kosovo, hjælpe Kosovos Politi med speedchecks i samarbejde med belgisk militærpoliti og UN Security.

Vi er alle kommet godt gennem julen og nytåret, og det håber vi, at I derhjemme også er.

Til sidst vil vi gerne lige understrege, at der efterhånden er kort tid til vi ses igen.

-----

Af K. H. Madsbjerg, major ACOS 3
Så nærmer vi os årsskiftet og nytårsaften er planlagt med alt hvad dertil hører. Når man nu ikke kan holde denne aften hjemme ved sine nærmeste og egne venner, kan jeg ikke forestille mig et bedre sted at holde den end her. Om dagen gennemfører vi forskellige konkurrencer med fantasifulde indslag som ølkassestabling, samarbejdsøvelser, sangskrivning (der skal synges om aftenen), en opgavestafet og trivial pursuit.

Bagefter er der kirketid og Hendes Majestæt Dronning Margrethe II nytårstale i gymnastiksalen. Det hele afsluttes med fællesspisning og samvær i messerne.Major Madsbjerg forsøger at få samling på sine tropper.

Der er naturligvis en del, som ikke kan deltage i disse aktiviteter eller dele af dem som følge af vores almindelige beredskab og patruljer.

Til gengæld deltager vores "danske" franske EEI eskadron med cirka to delinger i COR i stedet for ved de "franske franskmænd" i Belvedère (den franske lejr). Dette er et positivt tegn på vores samarbejde med denne eskadron.

Jeg håber, at alle vores pårørende der hjemme - trods familiefravær - og vores kollegaer i de andre INTOPS - trods et højere trusselsbillede end ved os - alle må få et godt Nytår 2006.

På den operative side er der meget stille i øjeblikket. Vi har i den seneste periode oplevet et operativt tomrum, efter at  Final Status Talks blev udskudt til foråret 2007. Vi har naturligvis gennemført mange rammeoperationer med tyngde i vores patruljer og Long Duration Patrols (LDP), men der har ikke været større problemer hernede - i ansvarsområdet - der har givet anledning til rynker på panden.

Vinteren giver en naturlig ro på parternes interesse i demonstrationer og lignende, og kun mangel på emner som elektricitet giver lidt uro. Vi har i den seneste uge oplevet at der i Cabra (albansk) og Zupce (serbisk) har været lidt uro, fordi Cabra har været delvis uden strøm samtidig med, at man kan se, at dette ikke var tilfældet i Zupce. Man følte chikane af albanerne, men forklaringen var dog anderledes enkel, idet der er tale om strømforsyning fra to forskellige steder. Vi vurderer ikke, at der kommer uroligheder derude, men måske lidt chikane i forbindelse med nytåret.

Denne rolige periode har givet os mulighed for at gennemføre vedligeholdende uddannelse, og i de kommende uger fortsætter vi med uddannelse i Crowd Riot Control (CRC) med den svenske bataljon samt "search-uddannelse". I sidstnævnte uddannelse har vi også modtaget inspiration fra den irske uddannelse, der trods alt bygger på en vis erfaring og en god tilgangsvinkel til opgaven.

En lille trang gyde i Camp Olaf Rye er blevet opkaldt efter signalofficer Allan C. Nielsen.

Serberne gennemfører valg 21. januar, og vi har i går modtaget en foreløbig befaling for opgaveløsningen i perioden før og under dette valg. Denne operation kommer til at trække hårdt på ressourcerne - især ved vores danske panserinfanterikompagni - med en stor del rammeoperationer.

Perioden er fra starten af januar og til 22. januar. Dette falder sammen med rotationen af vores franske underafdeling, der roterer fra ca. 12.-25. januar. En rotation, der omfatter deres materiel og køretøjer.

Godt nytår!

-----

Jan Rappmund, konstabel, logistiksektionen
- Vi skriver nu år 2007, og lyset for enden af tunnelen er nu klarere end nogensinde. Hold 16 kommer til Kosovo i den første del af februar, og de vil overtage kommandoen cirka midt i måneden. Vi går alle rundt og glæder os til at komme hjem til vores venner og familier, men tiden går heldigvis hurtigt.

Efter veloverstået jule- og nytårsaften tager vi fat på det nye års udfordringer og opgaver. Det nye år byder på mange opgaver, som indbefatter hjemrotation og overdragelse til hold 16. Der bliver i sektionen arbejdet hårdt på befalinger til hjemrotation, pakningslister og diverse andre formelle ting, som skal falde i hak inden vores afgang her fra.

Da lejren kommer til at være dobbelt bemandet i nogen dage, betyder det at nogle af os formodentlig skal indkvarteres i telte. Det bliver en kold fornøjelse, men lad os håbe at der bliver stillet VAM-40-maskiner op, og at de virker! Ellers byder det nye år på mange betalinger, da alle lodsejerne i lejren skal betales til februar, og det må siges at være et større arbejde at holde styr på de mange kontrakter.

Men som sagt forløb nytårsaften godt. Om dagen havde vi noget underholdning i form af konkurrencer, og om aftenen var der dækket meget fint op, og cafeteriet bød på lækker mad

Som afslutning vil jeg gerne ønske alle et godt nytår. Håber, det bliver et godt år for vores venner her i missionerne, men også for Jer hjemme i Danmark. Ses til februar.

En af redaktionen kendt person har skrevet dette indlæg på vegne af efterretningssektionen

- Situationen i det danske ansvarsområde er stadig rolig - og med temperaturer ned til -8°
 om natten og sneklædte bjerge i horisonten, gør vi os klar til at modtage den længe ventede vinter. Sidste år på denne tid skulle der efter sigende have været en halv meter sne, så vi må sige at være sluppet billigt indtil videre.

Jule- og nytårsaften blev fejret på behørig vis med de traditioner og festlige indslag, som situationen nu tillod - det vil nu altid være lidt mærkeligt at fejre jul og nytår i kampuniform med et halvt øre på situationen udenfor, da lokalbefolkningen ynder at praktisere "happy shooting", det vil sige at skyde med automatvåben op i luften som erstatning for nytårsskyts.

Selv om kombinationen af automatvåben og alkohol som udgangspunkt ikke er god, så forløb både jul og nytår uden nævneværdige episoder.

Ligeledes i 2007 vil den danske bataljon stræbe mod de allerhøjeste mål.

I skrivende stund gør vi klar til ortodoks jul og nytår, der fejres henholdsvis 6.-7. og 13.-14. januar - ikke at vi skal fejre den, men størstedelen af Kosovoserberne tilhører den ortodokse tro, og som garant for fred og frihed har den danske bataljon naturligvis en interesse i, at begge begivenheder afvikles i god ro og orden.

Den næste store begivenhed, der står for døren, er det serbiske valg til parlamentet den 21. januar. Vi går nu en tid i møde med valgkampagner og politiske tilkendegivelser, ligesom der på valgdagen vil være et antal valgsteder i det danske ansvarsområde.

Som tidligere på året under valget om den nye serbiske forfatning vil vores bataljon igen løfte sin del af opgaven og sikre, at den demokratiske proces med valgmøder, valgkampagner og slutteligt selve stemmeafgivelsen kan finde sted i et fredeligt og sikkert miljø for alle borgere i Kosovo.