[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

På baggrund af de seneste dages henvendelser til LA3 (Løn- og Pensionssekretariatet) skal det for god ordens skyld understreges, at det først er i forbindelse med lønudbetalingen i slutningen af januar måned, at lønsedlen bliver digital. Dvs at lønsedlen i forbindelse med lønudbetalingen ultimo december 2006 fortsat er på papir.

Overgangen til digitale lønsedler er således kalender bestemt og ikke bestemt af hvilken periode den udbetalte løn vedrører (ved lønudbetalingen i december 2006 modtog de forudlønnede løn vedrørende januar 2007, mens de bagudlønnede modtog løn vedrørende december 2006).

Som en ekstra service er det dog vor plan her i første del af januar 2007 at lægge de forudlønnedes lønsedler vedrørende januar 2007 lønnen i e-Boks, således at når en forudlønnet går i sin e-Boks i slutningen af januar 2007 for at se sin lønseddel vedrørende februar 2007 lønnen, vil der ligge to lønsedler, én for januar 2007 og én for februar 2007.

Eventuel forvirring vedrørende  overgangen til digitale lønsedler er blevet forstærket af, at papirlønsedlerne på grund af jul og nytår og heraf følgende tynd bemanding på tjenestestederne, ikke er blevet uddelt helt som sædvanligt, dvs inden udgangen af december måned.