[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Nikolaj Grøn, presseofficer, DANCON, ISAF

Så kom dagen, hvor den danske styrke i det sydlige Afghanistan fra hold 2 formelt overgav kommandoen til det nye hold af danske soldater.

De sidste fem måneder i Helmand-provinsen har både været præget af hårde kampe med taleban i den nordlige del af provinsen og af genopbygningsarbejde i udviklingszonen længere mod syd.

Dermed har de danske soldater været med til at understøtte den folkevalgte afghanske regering i dens bestræbelser på at skabe øget sikkerhed, stabilitet og fremgang for den enkelte afghaner. Det er et arbejde, som vil tage mange år endnu, og som hold 3 overtager i dag.

- Vi har gjort Danelagen Lines til en god, funktionel lejr. Vi har næsten udelukkende været indsat i mobile operationer, hvor vi vælger tid og sted. Det er den arv, vi efterlader til hold 3. Held og lykke med operationerne i de kommende måneder, sagde oberstløjtnant H.-C. Mathiesen ved paraden.

Chefen for hold 2, H.-C. Mathiesen, overgav den danske kommandofane til chefen for hold 3, oberstløjtnant Jan Grünberger, og samtidigt overtog den nye chef ansvaret for den danske styrke i det sydlige Afghanistan.

- Vi kan se, at Danelagen Lines har været i gode hænder. Hold 2 har holdt fanen højt i den engelske lejr og ikke mindst gjort sit til at gøre en forskel i Helmand.

Hold 3 vil fortsætte det snævre samarbejde med englænderne. Tak til hold 2 for overdragelsen af en lejr i flot stand. Vi har naturligvis tænkt os at ændre enkelte ting og at udbygge andre - ellers var vi ikke danske soldater, sagde chefen for hold tre, oberstløjtnant Jan Grünberger.

I de kommende dage vender de sidste soldaterne fra hold 2 hjem til Danmark.

De få tilbageværende soldater fra hold 2 gør klar til at overdrage fanen.

Oberstløjtnant H.-C. Mathiesen byder velkommen til hold 3.

Oberstløjtnant Jan Grünberger takker hold 2 for overdragelsen.