[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Peter Abildgaard, major, presseofficer

Al Hartha
Der har i ugens løb været gennemført et møde med brigadegeneral Mutar Dakhei Maie, Sector Commander Basra Rural North IPS (irakisk politi) Directorate. På mødet var endvidere alle distriktscheferne og deres respektive stationsledere repræsenteret. Mødet forløb roligt.

Brigadegeneral Mutar viste på mødet en vilje til at samarbejde med de multinationale styrker (MNF) og i særdeleshed Den Danske Bataljon.

Bataljonen har gennemført en operation i området. Under operationen blev der fundet flere affyringssteder for raketter.

En enhed fra Den Danske Bataljon blev senere på ugen indsat i Al Hartha for at gennemføre en operation, som havde til hensigt at forhindre beskydning mod Contingency Operation Base (COB), hvor blandt andre den danske lejr Camp Einherjer er placeret. Under denne operation kom den danske enhed under beskydning, heldigvis uden skader på danske soldater (se tidligere artikel). 

Ad Dayr
Situationen i Ad Dayr har generelt været stille og uden angreb på MNF (den multinationale styrke).

Den danske bataljons britiske enhed, A-Coy har i perioden gennemført patruljer i Ad Dayr området.

A-Coy gennemførte blandt andet en kontrol i området omkring Shalamcheh Border Crossing Point. Opgaven var at undersøge de tilstedeværende køretøjer for våben og andre eksplosive genstande. Der blev dog hverken fundet våben eller andre ulovlige genstande.

Senere gennemførte A-Coy en patrulje i området nord for An NashWah ud mod den iranske grænse. A-Coy patruljerede igennem ørken og vådområderne og kortlagde en række mulige smuglerruter. Der blev ikke erfaret nogle mistænkelige køretøjer i nævnte område i perioden.

Rebuilding Unit Denmark (RUD) har været eskorteret rundt i området af A-Coy. RUD holdt møder med fem skoler i området. I alle tilfælde var både britiske og danske styrker velkomne, og der var en ubetinget positiv attitude overfor MNF.

Slutteligt havde RUD et kortere møde med chefen for skolerne i Ad Dayr området og formanden for Ad Dayr byråd. Begge var meget taknemmelige og positive overfor MNF tilstedeværelse i Ad Dayr.

Generelt var holdningen til MNF tilstedeværelse positiv i hele området. Herunder var der også en generel god samarbejdsvilje i forbindelse med undersøgelse af køretøjer.

Al Qurnah
Situationen i Al Qurnah vurderes at være uændret i denne uge. Bataljonen har 11.12. april gennemført patruljer i de mindre byer nord for Al Qurnah, men har ikke haft nogen særlige hændelser.

Al Medinah
Der er ikke gennemført operationer i selve Al Medinah i ugens løb, men danske enheder har passeret gennem byen og dansk militærpoliti (MP)har gennemført møde på politistationen i byen. Under MP besøg i byen blev der hørt flere byger fra håndvåben, og disse blev af stationslederen på politistationen beskrevet som ”happy shooting”.

Et køretøj tilhørende de irakiske sikkerhedsstyrker blev ramt af en vejsidebombe syd for byen, og tre irakiske soldater blev dræbt og to hårdt såret. De irakiske sikkerhedsstyrker mener, at denne vejsidebombe var planlagt anvendt mod MNF og senere rapportering understøtter denne konklusion.

Samtænkning
RUD har brugt den forgangne uge på operationer i Al Thagir området, hvor der blev startet projekter op på flere vandstationer, og der blev gennemført inspektioner af allerede igangværende projekter på tre skoler.

Derudover har der været et RUD-hold i Ad Dayr for at holde møde med byrådet samt tilse projekter på en række skoler.

Der har også været holdt byrådsmøde med Al Thagir byråd og An NashWah byråd.
Ligeledes i denne uge har RUD gennemført en række betalinger og møder med entreprenører i lejren.