[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Kære alle

Først lidt om situationen i Darfur:

I begyndelse af juni 2007 accepterede Sudans regering betingelsesløst FN forslag om en Hybrid enhed til Darfur. Imidlertid er der som forudset allerede nu kastet grus i maskineriet. Sudans FN udsending har stillet betingelser, herunder at mandatet ikke må være et såkaldt kapitel VII mandat, som er det hårde mandat der effektivt ville gå ind og beskytte flygtningene og få afvæbnet alle militsgrupperne, herunder den regeringsstøttede Janjaveed milits.

Sudan ønsker kun et kapitel VI ½ mandat, men vi så jo indledningsvis i EX Jugoslavien hvordan det gik, før der blev vedtaget et kapitel VII mandat, og med kapitel VII mandatet – ja så kom freden.

Det forlyder også fra Sudanesisk stats fjernsyn, at fremmede tropper i Darfur vil medføre en eksplosion i sygdomme, herunder AIDS, og at de fremmede tropper vil ødelægge regionens kultur. Af en eller anden årsag nævnes især enheder fra Rwanda som smittebærere.

Når sådanne udtalelser fremføres på stats TV, er det helt sikkert godkendt på aller højeste sted.

Sikkerhedsrådets medlemmer er heller ikke enige om hverken mandat eller hvordan sådan en fælles styrke af FN personel og personel fra den Afrikanske Union (AU) skal stykkes sammen, og især er USA skeptisk overfor denne løsning.

AU kan p.t. ikke administrere eller skaffe 7.000 soldater til Darfur. Der er store problemer med lønnen til soldaterne, og som tidligere skrevet mangler de helt basalt materiel såsom soveposer og køretøjer. Jeg tror AU er af den opfattelse, at AU ”bare” skal skaffe de 20.000 soldater og de 6.000 politifolk, så tilsikrer FN, at der er materiel, indkvartering, mad og løn til disposition.

I juni måned 2007 blev der af AU rapporteret 186 alvorlige hændelser i Darfur, og vi taler altså om mord på øvrighedspersoner, mord på flygtninge, mord på FN personel, kidnapninger, voldtægt, tyveri af hele kolonner med mad og andre fornødenheder til flygtninge, tyveri af hele flokke af geder og kameler og daglige chikanerier af flygtninge, herunder afskæring af vandforsyninger til flygtninge lejre.

En FN hjælpe organisation der hedder Office Coordination Hu-manitarian Affairs (OCHA) sender mig dagligt meldinger fra Darfur, og når AU rapporterer om 186 hændelser i juni, så rapporterer OCHA om mange hundrede hændelse i samme måned, og især hvordan OCHA dagligt lægges hindringer i vejen, herunder begrænsning i deres bevægelsesfrihed.

Mange gode kræfter forsøger af få en løsning på plads, og snart sagt alle lande har udpeget deres egen specielle udsending til Darfur. Hvis nu bare alle disse specielle udsendinge ville sætte sig sammen og tale med hinanden, så kunne det være, at en løsning på problemet kunne findes. Kina sælger jo våben i stor målestok til Sudan, og får så olie den anden vej. Også Kina har deres specielle udsending til Darfur. Han har netop udtalt, at Kina vil tilsikre, at de mange våben som Kina forsyner Sudan med, ikke anvendes i Darfur !!!

Det haster med en effektiv styrke til Darfur, men jeg tror ikke den kommer sådan lige om hjørnet, dertil er der for store uoverensstemmelse internt mellem sikkerhedsrådets medlemmer, og på den anden side Sudan-USA. Og Kina vil nok gøre sig store anstrengelser for ikke at blive uvenner med Sudan og al den herlige olie.

Netop i dag har FN så vedtaget at sende 26.000 soldater til Darfur. Det er rigtigt godt, men nu skal man så ud og skaffe disse mange solda-ter i Afrika. Det svarer til ca. 24 bataljoner som vel skal rotere hvert år. Det bliver svært, men jeg håber virkelig, at det lykkes. Jeg har desværre ikke hørt hvilket mandat de skal udsendes på, men jeg tror ikke man har, kunne blive enige om et kapitel VII mandat, som efter min mening er det eneste fornuftige.

På mit arbejde er der også problemer. Der har siden JMAC oprettelse været store ledelsesmæssige problemer, og nu har stabschefen for UNMIS holdt en del møder med personel fra JMAC, hvor chef/JMAC ikke var tilstede. Dette indebærer nu en total omstrukturering af JMAC hvor vi skal til at arbejde i teams, og ikke være opsplittet i en indhent-ningssektion og en analysesektion.

Jeg er stærkt i tvivl om chef/JMAC har været med i processen, idet den gennemføres helt uden om ham.

Personlig synes jeg det er en god ide at arbejde i disse teams, og havde den ære at stabschef/UNMIS spurgte mig personligt om min mening. Imidlertid vil det så betyde at arbejdet i en periode vil være reduceret, indtil den nye struktur er på plads.

Vi lever jo godt nok i Afrika, men her i Khartoum bor der primært arabere, og de er jo muslimer, -så der er moskeer med deres flotte minerater overalt, og bøn bliver der kaldt til fem gange i døgnet. Det lyder faktisk helt godt, og jeg forstår jo ikke hvad der bliver sagt, så fornærmet bliver jeg ikke.

Forleden dag blev jeg noget overrasket og imponeret, idet jeg troede de havde opfundet en kørende og talende moske. Ved nærmere kontrol viste det sig at være den lokale grønthandler, der i sin Toyota med påsat højtaler kørte rundt og falbød sine varer.

Apropos Toyota så er model ladvognen en særdeles populær sag i Sudan. I førerkabinen sidder manden med sin ynglingshustru, og på ladet sidder de tre andre koner og børnene. Det gælder nu om at holde sig fast i kanten, idet den ikke er udstyret med sæder på ladet, og trafikken er jo en anelse kaotisk.

Det skal nævnes, at ifølge Islam – så er det tilladt at have op til fire koner. Det må være dyrt, og tænk på alle de børn der vel også kommer.


Vi har været på nationalmuseet i Khartoum. Her er orlogskaptajn Johnny Gajhede og kaptajn Lars Højbak. Det er indgangen til museet de står foran. Det var interessant, og også dejligt at den kristne periode er nævnt.

Ovenstående to officerer og undertegnede, er de eneste danske stabsofficerer ved FN hovedkvarter i Khartoum.

Lidt billeder fra museet
Fra den kristne periode.

Og så har vi fået regn. Det var dejligt, idet temperaturen er faldet, så der nu kun ca. 25 - 30 grader om natten og 40 grader om dagen.

Vandet ligger i store pytter, idet kloakering ikke sådan er på mode i Sudan. Endvidere er jorden så hård, at vandet ikke kan trænge ned. Det ligger derfor til det fordamper, og vi kører rundt i mudder.

Hovedkvarteret kan vel nærmest sammenlignes med Pløresølejren i Basserne. Rart med lavere temperaturer, men så er fugtigheden steget og med fugtigheden, er der kommet myg og andre bidende og stikkende insekter. Så jeg har opsat mit myggenet, og ligger nu i myggetelt. Det er lidt besværligt at komme ud og ind af, især når man om natten, -ja jeg er kommet i den alder, hvor jeg skal op for at tisse.

Nyd kulden i Danmark.

De bedste hilsner

Allan Vennike