[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Kære alle

Vi har været på besøg
Hver måned tropper alle mand op hos hr. Mustafa for at betale husleje. Mustafa er læge, professor, og arbejder på universitetet i Khartoum. Han har tidligere boet seks år i Sverige.

Denne gang havde vi besluttet, -at nu skulle han bare verbalt overfaldes, -således blandt andet Internettet og de mange defekte småting i lejligheden blev udbedret. Der var lagt en klar taktik, og rollerne var fordelt.

Dagen før vi skulle komme ringede han, og bød danskerne og hollænderne på middag, og så faldt vores taktik til jorden. Lidt umuligt at skælde ham ud, når han nu havde inviteret os til middag med sin familie.

Vi var tre danskere og tre hollændere, og det var en rigtig hyggelig aften. Man kan altså godt hygge sig uden alkohol!!

Jeg havde medbragt nogle REX’er, som jeg satte på fru Mustafa, og hollænderne havde medbragt en bog. Læg i øvrigt mærke til fru Mustafa’s hænder som er tatoveret med henna farve, som jeg tidligere har skrevet om.

Indledningsvis sørgede alle mændene for at få mad, og lidt senere kom så damerne. Det var fru Mustafa, og deres fire døtre, alle iført slør, men de gav pænt hånd, og især en ung flot hollænder sværmede de lidt om. De talte alle udmærket engelsk. To af pigerne læser medicin, en læser til apoteker, og den yngste går stadig i folkeskole.

Hr. Mustafa havde taget sin Jalabay på, og jeg overvejede også have tage min på, men var lidt bange for at gøre grin med denne klædedragt, men hr. Mustafa sagde, -at jeg uden problemer kan gå rundt i den. Det vil jeg nu lige overveje!


Hr. og fru Mustafa får overrakt gaven fra hollænderne i dagligstuen.


Som det fremgår af ovenstående, så var det en fest med vand og Pepsi cola.

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Ja sådan lød det for lidt over 2000 år siden.

En sådan befaling er tilgået FN i Sudan, godt nok ikke at alverden skal skrives i mandtal, men Sudans befolkning skal skrives i mandtal. Vi ved at der er et sted mellem 36 og 42 millioner sudanesere, og nu skal de tælles, således at folkeafstemningen om en eventuel deling af nord og syd kan foregå på regelret vis.

Vi arbejder med denne folketælling i min sektion, og det er ikke helt nemt, idet den skal gennemføres i begyndelsen af det nye år. Det er planen, at folketællerne skal gå fra hus til hus og tælle op, og ikke ligesom for 2000 år siden, hvor man skulle drage til sin hjemegn for at blive talt.

Det kan blive noget svært at få et validt grundlag til afstemningen i 2009. idet der alene i Khartoum bor ca. 2 millioner internt fordrevne, og de bor ikke i lejre, men på gader og stræder, og i forladte huse.

Det største problem bliver nok at få optalt de mange nomade stammer, som jo ikke ynder at forblive ret lang tid på samme sted, og de bevæger sig over store områder, og krydser ofte grænserne til andre land. Så vi må ikke håbe at folketællerne kommer den dag, hvor stammen har valgt at være i Chad for at græsse dyrene.

I Darfur er der så den arabiske milits Janjaweed, som er bevæbnet til tænderne, og antagelig nok ikke lige sådan vil lade sig tælle.

Janjaweed har endvidere gemt sig de sidste fire år, så dem skal vi også lige finde.

Det bliver en kæmpe opgave og udfordring for de mange folketællere, og der er p.t. kun afsat ca. tre måneder til projektet. Det skal dog nævnes, at både regeringen i nord og den tidligere oprørsbe-vægelse i syd er særdeles interesseret i en optælling af deres borgere, idet de jo skal bruge deres stemmer ved af-stemningen om tilhørsforholdet til henholdsvis nord eller syd. Så håbet er, at de vil nedvirke positivt til denne optælling.

Og så fik vi en resolution fra FN sikkerhedsråd vedrørende udstationering af soldater og politifolk til Darfur. Resolutionen har fået nr. 1769, og mandatet er et såkaldt kapitel VII mandat. Dette er indledningsvis godt, men jeg må desværre sige, at det faktisk ikke er et kapitel VII mandat, men nærmere et kapitel 6½ mandat. I militærsprog ville vi kalde det for en kapitel VII minus, minus mandat, eller et kapitel VI plus mandat. FN har lov til at bruge magt for at forsvare sig selv, men det har man jo også med et kapitel VI mandat. FN får ikke lov til at indsamle våben fra de mange oprørsgrupper, herunder den arabiske Janjaweed milits, og Sudans regering bibeholder sin suverænitet over Darfur. Her ligger efter min mening det helt centrale og svage punkt i aftalen.

Styrkens hovedkvarter skal være på plads i slutningen af oktober 2007, og det er hensigten, at de nuværende 7.000 soldater fra African Union (AU), den såkaldte AMIS enhed -skal være de første FN soldater i Hybrid missionen.

AU har den 14. august 2007 meddelt, at der ikke er problemer med at skaffe soldater fra Afrika. Det har så fået Abdul Wahid, som er oprørsleder fra Darfur op af stolen, idet han ikke mener at denne opgave kan klares alene af afrikanske soldater. Han udtaler, at de kun er her for at hæve lønnen fra FN.

Lad os håbe på det bedste, men jeg tror også at det vil blive en meget svær opgave at løse for AU.

Nyd kulden i Danmark

De bedste hilsner

Allan Vennike