[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Nicholas Lundgard og Jasper Vilgaard, presseofficerer.

Mens ISAF Hold 4 er i fuld gang med at gøre et stort stykke arbejde i Afghanistans Helmand provins, er Hold 5 ved at være klar til at komme ned og afløse dem. Derfor var pårørende til det næste holds soldater inviteret til Antvorskov Kaserne den 7. december, hvor det var muligt at få indblik i de opgaver og kendskab til de mennesker, som deres søn, kone, mand, kæreste eller forældre skal være sammen med de seks måneder i Afghanistan.

Formålet med pårørendearrangementet var at skabe tryghed for såvel de pårørende som den udsendte soldat både før, under og efter udsendelsen. En udsendelse som hele Hold 5 har øvet og trænet til de sidste mange måneder. Ifølge chefen for det danske kontingent DANCON ISAF 5, oberstløjtnant Jens Lønborg, er de danske kvinder og mænd, som til februar drager til sydligere breddegrader, både motiverede, veltrænede og udrustet med noget af det bedste materiel, som kan købes for penge.


Chefen for hold 5 taler til soldater og pårørende.

I løbet af eftermiddagen kunne de besøgende høre mere om, hvilke forhold soldaterne skal bo og arbejde under samt høre mere om Afghanistans historie og geografi. Mens de voksne fik indsigt i de danske styrkers formål og arbejde, besøgte børnene Hesteskadronen og deres heste, prøvede det militære isenkram, som soldaterne skal bruge ude i missionen, og blev underholdt af feltpræsterne.

Sidstnævnte præsenterede i dagens anledning den gæve viking Thormod Tampeskjælver, som drager med soldaterne ned til Afghanistan. Her vil han jævnligt svare på alle de spørgsmål, som børn og barnlige sjæle måtte have samt ikke mindst sende0020billeder hjem af soldaternes hverdag.


Thormod Tampeskjælver er soldaternes vikinge-maskot, som børnene kan stille spørgsmål til, mens Hold 5 er i Afghanistan.

Eftermiddagen hos Gardehusarerne var således en kærkommen mulighed for de pårørende til at høre mere om turen til Afghanistan, og alle – store som små – satte pris på at møde ligesindede og få flere informationer om den nært forestående mission. Ikke mindst soldaterne var stolte af at vise, at DANCON ISAF 5 er mere end klar til at løfte den vigtige opgave i Helmand provinsen.

En opgave som både involverer militær beslutsomhed, tæt kammeratskab og et stærkt fokus på det vigtige genopbygningsarbejde, som kan hjælpe Afghanistan til atter at komme til at stå på egne ben.