[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Hæren har siden starten af november arbejdet på at finde alternativer til de amerikanske feltrationer, som soldaterne på fremskudte poster i Afghanistan har været henvist til.

Normale danske feltrationer kræver tilberedning i felten, hvilket stiller store krav til hygiejne. Det er praktisk umuligt at opnå i Afghanistans øde egne. De amerikanske feltrationer opvarmes ved en kemisk reaktion, der opstår når man tilsætter vand – en ernæringsmæssig god, men for soldaterne ensformig løsning. Alternativer har derfor længe stået på hærens ønskeseddel.

Men kun få producenter har kunnet imødekomme de krav der stilles til feltrationer.
Det er dog lykkedes at finde 2500 rationer, som ankommer til Afghanistan 10. december – rationer, som bliver et supplement til de amerikanske. Ved at lave en aftale med en norsk producent håber hæren at have fundet produkter, som passer til danske soldaters smag – så de udsendte også får lidt kostforandring op til jul i Helmand-provinsen.