[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Konstabel Casper Alexander Cramer
Casper var den venlige, imødekommende og hjælpsomme gode ven for sine kammerater i delingen og i gruppen. Det var her, sammen med kammeraterne, at Casper trivedes bedst. Casper var altid med, når der skete noget sjovt. Han var en frisk og god kammerat - en som man kunne tale med også om andet end det sjov, soldater har sammen.

Casper begyndte i Forsvaret som værnepligtig ved Gardehusarregimentet i august 2005. Efter fire måneders værnepligt fortsatte Casper på Hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Fra august 2006 til februar 2007 var Casper udsendt til Irak på hold 8.

Som udsendt soldat følte Casper sig i sit rette element. Han havde et realistisk syn på soldatergerningens alvorlige sider, og han havde et afklaret forhold til de farer og risici, det indebærer at være soldat. Det var fællesskabet, kammeraterne og de mange gode oplevelser, der trak i ham. Efter udsendelsen til Irak ønskede Casper at komme af sted igen så hurtigt som muligt. Derfor var Casper nu i Afghanistan sammen med 5. Spejdereskadron fra Gardehusarregimentet.

Casper gik gerne forrest og tog de største byrder på sine skuldre. Når noget optog ham, gik han op i det med liv og sjæl, og på den måde inspirerede han sine kammerater.


Casper blev 21 år.      Æret være Caspers minde.

Konstabel Mark Visholm
Mark var den altid glade og hjælpsomme kammerat. Mark stillede store krav til sig selv, men var tolerant, åben og fordomsfri overfor sine medmennesker. Han satte sig mål og kæmpede indædt for at nå dem uden på nogen måde at skubbe andre i baggrunden.

Hans kammerater husker flere karakteristiske episoder, hvor Marks glæde over at have nået sine mål blev delt med kammeraterne i delingen.

Mark startede i Forsvaret som værnepligtig ved Gardehusarregimentet i august 2006. Oprindeligt var Mark blevet erklæret begrænset egnet på grund af et dårligt knæ, men typisk for Mark søgte han dispensation og blev indkaldt. Under de første par måneders værnepligt havde Mark dog problemer med knæet, men med sin viljestyrke overvandt Mark problemerne og var derfor klar til at prøve kræfter med nye udfordringer i forsvaret. I december 2006 startede Mark derfor på Hærens reaktionsstyrkeuddannelse også ved Gardehusarregimentet.

Mark blev i forlængelse af uddannelsen udsendt til Afghanistan med 5. Spejdereskadron.

Mark var en god og værdsat sygehjælper i sin deling. Det gode humør, glæden og lysten til at opleve verden smittede af på Marks kammerater i delingen.


Mark blev 22 år.        Æret være Marks minde.

Til redaktionen:
Ingen af de pårørende ønsker kontakt med pressen.