[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: John Boyschau

Pensioneret regimentschef for Gardehusarregimentet oberst John Kidde-Hansen fik endelig ved en lille reception den 30. januar sit portræt op på væggen ved siden af malerierne af den lange række af tidligere regimentschefer.

Da et rigtigt maleri vil beløbe sig til omkring 50000,- blev portrættet af økonomiske grunde et glimrende fotografi i en flot ramme, som kan ses i mellemgangen mellem bygning 7 og bygning 111.

Den ellers muntre oberst Kidde-Hansen er jo pressevant, så det er som regel lykkedes ham at se alvorlig ud når der er en fotograf i nærheden, men denne gang kan der anes et smil på læben, så selv oberstens kone Karen Kidde-Hansen syntes at  billedet var blevet godt.

- Hvert enkelt portræt afspejler den tid de er fra udtalte nuværende regimentschef oberst Ib Sørensen.

Der var mødt mange gratulanter op fra De Danske Gardehusarforeninger, officerskammerater og soldater som har tjenestegjort med Kidde-Hansen.

John Kidde-Hansen er ved sin pensionering i maj sidste år tiltrådt en stilling som slotsforvalter på Fredensborg Slot, som han kan bestride til han fylder 70.

Hr og Fru Kidde-Hansen er bosiddende i en af tjenesteboligerne til slottet.

Læs mere om  Fredensborg Slot  >>