[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Gardehusarregimentet bød fredag den 24 august officielt Spejdereskadronen – IRAK, hold 9 velkommen hjem til Gardehusarregimentet til et afsluttende pårørendearrangement, hvor de blev hædret ved en orientering og en parade, samt kammeratlig samvær med kollegaer og pårørende.


Uden mad og drikke . . .

De ca. 150 pårørende, og deres soldater fik inden paraden en orientering i regimentets auditorium:

• Socialrådgiveren Bente Frøkjær vedr. evt. mulige psykiske
   efterreaktioner.
• Lægen Nina vedr. helbredsmæssige forhold.
• Jane Hübschmann og Dorrit Orup fra Netværksgruppen orienterede
   om en række gode tilbud. 


Orientering i regimentets auditorium

Ved den flotte afsluttende parade blev der bl.a. uddelt det nye Veteranmærke, der er blevet lavet i samarbejde mellem De Blå Baretter og Kammeratstøtteordningen.

Efter paraden udtrykte Oberst Ib H. Jørgensen meget tilfredshed med, at 77 ud af 102 soldater har valgt at fortsætte i forsvaret efter hjemkomsten ” Det synes jeg man kan kalde en succes for forsvarsforliget med den korte værnepligt”.


Oberst Ib H. Jørgensen skridter paraden af.


Der uddeles Veteranmærker.

Læs evt. mere om det nye veteranmærke her >>