[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Arrangementet havde stor tilslutning, hvor ca. 250 pårørende var mødt op for deltage og de pårørende fik meget information information med hjem i form af en række gode orienteringer fra chefen for 5 spejdereskadron, KN J.T. Olesen, delingsførerne samt socialrådgiveren, Kammeratstøtteordningen og Familienetværket.


Pårørende og venner til parade.


Regimentschef Oberst I. H. Sørensen foran ISAF hold 4a.

Efter velkomsten fra chefen for Gardehusarregimentet – havde KTO arrangeret en telefonhilsen fra chefen for DANCON RC(S), hold 4 – oberst Kim Kristensen, der fortalte om de aktuelle forhold for bataljonen i Camp Bastion samt at alle glædede sig til, at Spejdereskadronen sluttede sig til bataljonen medio oktober.

 
Socialt samværd i regimentets cafeteria.