[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Den Danske Bataljon (DANCON), der gennem godt fire år har gennemført sikkerhedsoperationer og arbejdet med uddannelse og genopbygning i og omkring Basra i det sydlige Irak, hjemtages formentligt til august.

Statsministeren meddelte på et pressemøde i eftermiddag, at styrkebidraget planlægges taget hjem til august og resten af året afløst af et mindre helikopterbidrag.

Den forventede hjemtagning af DANCON blev offentliggjort samtidig med, at briterne varslede nedskæringer af deres troppestyrker i det samme område som det, danskerne har opereret i.

- Det er glædeligt, at situationen i det sydlige Irak generelt vurderes så stabil, at de irakiske sikkerhedsstyrker kan overtage større dele af ansvaret, siger chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou.
- Det er jo det, vores tilstedeværelse har været rettet imod gennem hele den tid, vi har været der.

Generalmajoren fortsætter.
- Det er vigtigt for mig at slå fast, at de soldater, der for øjeblikket er under uddannelse under Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse i Danmark, og som var forudset udsendt som hold 10, vil fortsætte uddannelsen og blive tilbudt en kontrakt til det 35. år efter endt uddannelse. Udsendelse til en international mission vil herefter finde sted i takt med behovet, herunder til en evt. styrkelse af bidraget i Afghanistan. For fast personel, der skulle udsendes med hold 10, gælder det, at de for nærværende bliver i deres nuværende stillinger og fortsat håndteres af Forsvarets Personeltjeneste.