[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Et russisk inspektionshold på ni mand har netop gennemført en såkaldt CFE inspektion ved depotområde Kalbyris ved Næstved.

Inspektionsholdet kom til Kastrup den 7. august og blev modtaget af et dansk eskortehold, der fulgte inspektionsholdet under hele opholdet i Danmark.

Forud for selve inspektionen den 8. august blev der givet en briefing på Antvorskov kaserne om det valgte inspektionsområde og det traktatomfattede materiel i depotområdet, der omfatter MLRS raketkastere, pansrede mandskabsvogne af typen M113 samt Leopard 1 kampvogne.

Inspektionen forløb fint og gennemførtes i en god ånd og tone og uden nævneværdige bemærkninger fra russisk side, idet depotet udelukkende omfattede det materiel, Danmark har oplyst til OSCE (Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa) i Wien.

Inspektionsrapporten fremsendes nu til OSCE, således øvrige CFE nationer kan blive gjort bekendt med inspektionen og dens indhold.

Hvorvidt der kommer flere CFE inspektioner i Danmark i 2007 er uvist, men teoretisk set kan bl.a. Hviderusland melde sin ankomst.