[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Christer Villekjær Haven, 1. brigade

- Hvis du selv er sulten og har brug for at spise, så kan du godt regne med, at din sidemand også har brug for mad. Så del med ham – det hjælper ikke noget at du selv opbygger kampkraft, hvis din makker er svag. Det svarer til at løbe maraton på ét ben. Dumt.

Sergenten i første gruppe, første deling ved femte kompagni, 2. bataljon fra Høvelte, har fortsat sine mænds opmærksomhed. Selv i en spisepause er der rutiner, som han ønsker sine soldaters fokus på.
På en uges øvelse kan der læres meget og ikke alt drejer sig nødvendigvis om at skyde eller at bevæge sig uset gennem terræn. Og sergenten griber hver en mulighed for at give sine folk mest mulig viden, inden de i februar flyver til Afghanistan og Helmand-provinsen.


Fremvisning af panserbro.

For femte kompagni står dagen på en fremrykning gennem Oksbøl-terrænet, hvor de møder forhindringer, hvor de skal gøre brug af deres ingeniørgruppe. Deres første forhindring er et minefelt, hvor de må sidde af køretøjerne og sikre deres pansrede ingeniørgruppe, som skal sprænge en sti gennem minefeltet og rydde vejen for de pansrede mandskabsvogne. En lille time senere er kompagniet klar til videre fremrykning og næste forhindring.


Ingeniørgruppen i røgen efter sprængning af en marchvej gennem minefeltet.

Ingeniørhandlebanen er et af flere moduler, som 1. brigade har opsat for de deltagende kompagnier. Denne handlebane har 1. pansrede ingeniørkompagni selv sat op. De grupper fra kompagniet som skal med ISAF Hold 5 til Afghanistan til februar er øvelsestagere, mens de øvrige ingeniørsoldater agerer fjende på handlebanen.

Indtrængning i hus
Et andet modul er indtrængning i hus og derefter at foretage en ransagning af bygninger og personer. Oksbøl-terrænets ”spøgelsesby” lægger huse til, mens der trænes i at bevæge sig rundt i huse med flere rum og sikre hinanden under bevægelse i huset. Soldaterne bliver af militærpolitiet trænet i at foretage selve afsøgningen af huse for at finde våben, sprængstoffer eller andre eventuelle beviser på væbnet modstand mod ISAF-styrkerne.


Gruppe klar til indtrængning i hus.

Nikki Petersen og T.B. Larsen er begge konstabler og henholdsvis kører og vognkommandør på en pansret mandskabsvogn i Gardehusarregimentets 1. bataljons 1. kompagni, kaldet første/første GHR. Kompagniet er en del af NATOs reaktionsstyrkeberedskab og fra januar 2008 skal de med kort tids varsel kunne udsendes til et konflikt- eller katastrofeområde, hvis NATO indsættes.

Nikki og T.B. har været gennem ransagnings-delen og synes det har været godt. Men for de to var gårsdagen endnu bedre, fordi de der fik mulighed for som kører og vognkommandør at træne i terrænet med deres pansrede mandskabsvogn for at få fornemmelse af, hvor meget de kunne presse ud af køretøjet. De ser begge frem til en udsendelse.
- Personligt håber jeg på Sudan, siger T.B. Larsen, men tilføjer, at det han egentlig gerne vil, er at være Protection Team soldat. Nikki Petersen tilslutter sig. Begge mener de, at de i hvert fald skal have en mission i bagagen først, inden de kan komme i betragtning.

Skovkamp og vejsidebomber
Et tredje modul i ugens uddannelse er skovkamp. Sangin-dalen i Helmand-provinsen er meget grøn og frodig og her giver en god, dansk skov glimrende mulighed for at træne de færdigheder, det kræver at kæmpe i sådan et terræn.


Fremrykning gennem skov.

Ugen byder også på træning i at eskortere kolonner og i at reagere korrekt, hvis et køretøj skulle blive ramt af en vejsidebombe.


Fuld fart gennem skoven. Motivationen er stor.

Fredag slutter uddannelsen af kompagnierne med en artilleridemonstration for at give soldaterne en forståelse af effekten, samt for at få forståelse af, hvad der skal til for selv at sikre sig mod morterer og artilleri.