[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af major Peter Abildgaard, presseofficer.

AL HARTHA
Der har ikke i perioden været direkte angreb på danske enheder i området, men Al Hartha har været anvendt til angreb med indirekte skydende våben (IDF) mod Contingency Operations Base (COB).

Enheder fra Den Danske Bataljon har gennemført patrulje i området for at eskortere det danske civile politi og Rebuilding Unit Denmark (RUD) til møder i Al Hartha.

AD DAYR
Situationen i Ad Dayr har generelt været stille og uden større angreb på de multinationale styrker (MNF).

Bataljonens britiske enhed har i perioden gennemført patruljer i Ad Dayr området.

RUD har i den forgangne uge besøgt et antal skoler i Ad Dayr for at tilse igangværende genopbygningsprojekter.

Militærpolitiet fra Den Danske Bataljon har afholdt møde med kommandøren af de irakiske politistyrker, Hamid Jasim Hamed, der er politichef for Ad Dayr regionen.

Overordnet har reaktionerne fra befolkningen og myndighederne været positive overfor de tilstedeværende MNF patruljer.

AL QURNAH
Situationen i Al Qurnah vurderes at være uændret i denne uge.

AL MEDINAH
Bataljonen har ikke gennemført patruljer i Al Medinah området i denne uge.

Samtænkning
RUD har i denne uge gennemført operationer i Ad Dayr med inspektioner af skoler i området samt et møde med byrådet.
RUD har også deltaget i et sikkerhedsmøde med Al Hartha's byråd. Mødet blev gennemført i Camp Einherjer
RUD har underskrevet kontrakter med lokale entreprenører omkring projekter i Ad Dayr og Al Thagir.
Derudover har RUD været i Al Hartha og derved fået foretaget de sidste inspektioner på de resterende skoler i området.