[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af kaptajn Lasse Nelson, presseofficer.

Generelt
Den britiske brigade, som Danske Bataljon er under kommando af i Basra provinsen, er blevet afløst, og den formelle kommando blev overdraget til 1 Mechanized (mekaniseret) Brigade 1. juni 2007. Hjemme i England har brigaden til huse i en mindre by, som hedder Aldershot (34.000 indbyggere), der ligger ca. 55 kilometer sydvest for London.

De danske soldater i Irak har fra første færd set, at brigaden har pakket rygsækken med stor erfaring fra i alt fem udsendelser over de sidste ti år. Brigaden har nemlig tre gange prøvet kræfter med konflikten på Balkan, været i Sierra Leone/Afrika og senest i det sydlige Irak tilbage i 2004.Den nye brigadegeneral hedder James Bashall. Karmoisinfarven på hans baret fortæller, at generalen har en fortid ved de britiske faldskærmsenheder (2 og 3 PARA, som bl.a. deltog i Falklandskrigen).

Antallet af beskydninger med raketter mod Contingency Operational Base (COB) kom i maj op på 19 angreb i alt, men der var ingen nedslag i den danske lejr Camp Einherjer.

Den ellers meget omtalte PMV, som blev ramt af en vejsidebombe 14. maj ved Al Hartha, er forsvundet fra området vest for byen. Bataljonen formoder, at den er blevet skåret i mindre dele af lokale fra Al Hartha, som måske kan tjene lidt håndører på at sælge delene som skrotmetal.

Operationer
Panserinfanterikompagniet havde en relativ rolig uge, hvor der blev tid til at vedligeholde og efterse sine stumper for soldaterne.
Kompagniet gennemførte dog et antal mindre operationer midt på ugen i byen Ad Dayr og i nogle mindre byer nord herfor. Dragonerne eskorterede Rebuilding Unit Denmark (RUD) og bataljonens CIMIC enhed (Civilt og Militært Samarbejde), som skulle tilse en række projekter i området.

Panserinfanterikompagniet blev også indsat til at finde et skjult våbendepot nær Ad Dayr, hvor det var forventet, at militære grupperinger havde skjult et større lager af de raketter, som næsten dagligt skydes mod COB'en. Det var en ekstraordinær varm og lummer dag for soldaterne, som svedte tran under eftersøgningen, der foregik i et sumpet område.

Håbet om at finde et større parti af raketter blev ikke indfriet, men soldaterne fandt dog en enkelt raket og flere 60 mm mortergranater. Ammunitionen var ikke brugbar til afskydning og udgjorde ingen umiddelbar fare. Den fundne raket blev dog bortsprængt, så dens sprængstof ikke kunne bruges eller friste de nysgerrige børn i området.

Ingeniørerne sendte sine specialister til rydning af den skjulte ammunition. Terrænet, hvor våbendepotet blev fundet, er en del af et næsten forsvundet marskområde, som er meget grønt og frodigt.

Det tog få minutter at klargøre og bortsprænge den fundne 107 mm raket, som indeholder 1,3 kg sprængstof.

Ugen ved spejdereskadronen gav også mulighed for at samle op på køretøjernes og materiellets vedligeholdelsesstand.
Eskadronen var som altid klar, da den drog ud på de irakiske landeveje. Husarerne gennemførte vejopklaring på de ruter, som om kort tid skal bruges til at flytte bataljonen ud af Irak. Vejopklaringen skulle give alle soldaterne et detaljeret kendskab til de planlagte ruter og mulighed for at rute uden om eventuelle hindringer.

Spejdereskadronen bliver fortrolig med de veje og terrænet, som skal bruges til flytning af bataljonen fra Irak til Kuwait.

Samarbejde med irakiske sikkerhedsstyrker
Planen for uddannelse af de irakiske hærstyrker fortsatte i denne uge. Der blev ikke gennemført træning af politiet i denne uge.

Der blev gennemført en række møde, hvor samarbejdet med den nye britiske brigade og dens ambitioner og prioriteter blev klarlagt. 1 Mechanized Brigade har en hel bataljon, hvis primære opgave er træning af de irakiske sikkerhedsstyrker.

Uddannelsen af instruktører fra den irakiske hær tog rigtig fart i denne uge. De kommende instruktører, som er en god blanding af officerer, befalingsmænd og særlig dygtige menige, blev undervist i emner som førstehjælp, patruljetjeneste, krigens love, skydeuddannelse, kamp i bebyggelser og meget andet. Uddannelsen tjente som den sidste finpudsning før den afsluttende eksamen i næste uge. Det har været en positiv overraskelse for bataljonen at opleve, hvor motiverede de irakiske soldater var for at lære mere og nyt om jobbet som soldat.

De danske soldater må lægge krop til, når de irakiske soldater trænes i håndtering af tilbageholdte.

Genopbygning
Rebuilding Unit Denmark (RUD) afsluttede de sidste projekter i Al Hartha, så der nu kun er 43 tilbageværende projekter, som skal følges til dørs, inden opgaven i Irak afsluttes.

Enheden som tager sig af det civile og militære samarbejde (CIMIC), afsluttede et projekt i Ad Dayr, hvor der blev udleveret forskelligt udstyr til sportsklubberne i byen. CIMIC tilså et andet projekt i Ad Dayr, som om få uger skal have en ny fodboldbane.