[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Lasse Nelson, kaptajn, presseofficer

En times kørsel nord for Bagdad findes byen Samara, hvor ukendte gerningsmænd midt på ugen sprængte den shiitiske helligdom, Askariya Moskeen, i luften. Moskeen blev bygget tilbage i år 944, hvor den skulle være hvilested for to imamer med aner direkte tilbage til profeten Muhammed.

Det lyder måske som tidligere historier fra Irak, og det kan være svært at forholde sig til det. Forestiller man sig, at en af Danmarks største kirker, Roskilde Domkirke, som er hvilested for store dele af kongehuset, blev jævnet med jorden af svenskerne - så er man godt på vej.

Som svar på angrebet i Samara blev flere sunni-muslimske helligdomme ødelagt i Bagdad, og det bredte sig hurtig til andre dele af Irak. Den sekteriske vold kom også til Basra provinsen, da ukendte gerningsmænd 15. juni sprængte en sunni-muslimsk moske i luften. Denne gang blev Al Talha moskeen jævnet med jorden ved byen Az Zubayr, som ligger lidt syd for det danske ansvarsområde.

Det førte til sammenstød mellem de religiøse trosretninger, og de militante grupperinger sloges mere indbyrdes end normalt i Basra. Store dele af den irakiske hær og politi blev alarmeret og indsat for at sætte en stopper for volden og ødelæggelserne. Der blev udstedt udgangsforbud i hele provinsen. Imamerne opfordrede til besindighed under fredagsbønnen og det har, sammen med udgangsforbudet og de irakiske sikkerhedsstyrkers indsættelse, medvirket til at man kan se en forbedring af den ekstremt spændte situation.

De danske enheder har ikke været involveret i urolighederne, da det danske ansvarsområde stort set kun er beboet med shiitiske muslimer.

Antallet af beskydninger med raketter mod Contingency Operational Base (COB) kom op på 13 angreb i alt, og der var ingen nedslag i den danske lejr Camp Einherjer. Det mindre antal af angreb tilskrives den interne uro i Basra, så bataljonen "nyder freden uden raketangreb" med en betænkelig mine og alvor.

Forsvarschefen fik mulighed for at drøfte kunsten at ryge pibe, da han mødtes med danske soldater fra græsrodsbevægelsen "PRIK" (Piberygere I Krig), som også bød på vandpibe. Programmet for generalen var intensivt, men der var fokus på, at han kunne tale med fleste mulige af de udsendte soldater.

Forsvarschefen, general Jesper Helsø, besøgte Den Danske Bataljon op til weekenden, hvor han ankom lidt før midnat og dagen efter skulle igennem et langt program. Udover de obligatoriske briefinger om situationen og operationer i Basra provinsen givet ved den britiske division og brigade, som de danske soldater hører under, havde forsvarschefen ønsket at mødes og tale med de danske soldater.

Da besøget var omme, havde generalen tilbagelagt flere kilometre i Camp Einherjer på dagens varmeste tidspunkt, talt til hele bataljonen ved en uhøjtidelig parade, kikket ind hos alle enheder og talt med rundt regnet hundrede soldater. Et par timer efter midnat satte generalen sig til rette i en flyver mod Danmark - mon ikke han fik en tiltrængt lur på vej hjem?

Operationer
Bortset fra travlhed med pakning og klargøring til den kommende re-deployering til Kuwait, har panserinfanterikompagniet også gennemført operationer i denne uge. Kompagniet blev indsat i området nær byerne Al Hartha og Ad Dayr uden det kom til sammenstød med militante grupper. De lokale fra de to byer har fortalt de danske soldater, at de har fået trusler på livet for at samarbejde med de multinationale styrker, men de slog også fast, at de var glade for den indsats og hjælp, som de modtog fra Danmark.

På en vindstille og 50 grader varm dag finder soldaterne hurtigt plads i skyggen, mens de bevogter bygningen, hvor de amerikanske repræsentanter vises rundt af papirfabrikkens direktør og ingeniører.

Som en ekstra opgave modtog infanterikompagniet en helikopter i Camp Campbell, hvor den irakiske hær har enheder stationeret. Den britiske helikopter medbragte en mindre delegation med repræsentanter fra det amerikanske Forsvarsministerium og brigadegeneral Finn Berthelsen, som er militærchef for genopbygning i hele Basra provinsen med eget følge.

De skulle besøge og inspicere en meget stor papirfabrik et par kilometre nord for byen Al Hartha, hvorfor kompagniet var beordret til at sikre og beskytte delegationen mod evt. angreb eller gidseltagninger. Hvis det besluttes at sponsorere fabrikken, så den kan hæve sin produktion, vil det ikke alene betyde nye æggebakker på markedspladsen og skolebøger til området, så vil det også skabe vigtige arbejdspladser og indhold i mange irakernes hverdag.

Dragonerne fra infanterikompagniet eskorterede også en logistikkolonne til det rumænske ansvarsområde, som er Den Danske Bataljonens nabo mod vest. Turen forløb roligt og var en god adspredelse for soldaterne, som kom til en sjældent besøgt del af deres ansvarsområde.

Direktøren (lys skjorte) viste selv rundt på fabrikken, hvor han på formfuldendt engelsk fortalt om udfordringerne og mulighederne for at øge produktionen, og han svarede beredvilligt på alle spørgsmålene fra sine gæster og mulige sponsorer.

Spejdereskadronen kørte til byen Al Medinah, hvor Rebuilding Unit Denmark (RUD) skulle afslutte en række projekter (se genopbygning). Det blev en lang dag med mange stop for eskadronen, som fik slugt en masse fin ørkensand undervejs, men også måtte lægge ryg til en kort beskydning med håndvåben fra Al Medinah. Beskydningen bekymrede ikke husarerne, som undlod at besvare ilden.

Skudepisoden ødelagde ikke dagen for soldaterne, da de fik lejlighed til at se de faktiske forbedringer, som danske penge og arbejde bringer til Irak. Billedet af situationen i Al Medinah og de omkringliggende byer er i grove træk den samme fra Ad Dayr, hvor militante grupper truer befolkningen, som alligevel er overvejende positive overfor de multinationale styrker.

Stabs- og logistikkompagniet og det såkaldte nationale støtteelement (NSE) har brugt den meste af deres tid og kræfter på at få bataljonen klar til re-deployering, hvor materiel, køretøjer og personel skal løftes til Kuwait. Det klares desværre ikke med en kost til at feje sand ud af bilerne, smide tingene i en rygsæk og så køre mod Danmark. Bataljonen får hjælp fra Danmark, hvorfra der er sendt et særligt hold flyttemænd (se anden artikel af 18. juni på denne hjemmeside).

Samarbejde med irakiske sikkerhedsstyrker
Urolighederne i og om Basra by gjorde, at de irakiske sikkerhedsstyrker blev forhindret i yderligere træning ved Den Danske Bataljon.

Major Nicolas Weber fortalte Forsvarschefen om sin enhed, Rebuilding Unit Denmarks (RUD), og arbejdet med genopbygningsprojekter i det danske ansvarsområde. RUD måtte love general Helsø, at alle danske projekter blev afsluttet inden bataljonen forlod Irak til august.

Genopbygning
Rebuilding Unit Denmark (RUD) mangler stadig af få afsluttet det absolut sidste projekt fra det tidligere hold. Status for hold-9 er nu kun 27 igangværende projekter.

RUD var på inspektionstur med spejdereskadronen, som leverede eskorten og sikkerheden. RUD besøgte i Al Medinah byens brandstation, hvor der blev opsat en ny transformer (250 KW), så stationen fik elektricitet. Nogle kilometer øst for Al Medinah besøgte soldaterne fra RUD en børnehave i byen Talha, som havde fået en bedre bygning.

Tadhemskolen havde fået to nye klasseværelser, som lige skulle kikkes efter i sømmene, Jumanaskolen var blevet hovedrenoveret, Atikaskolen fik etableret vandledninger til toilettet, som tidligere var bygget af en hjælpeorganisation og endelig fik Taal Al Zaaterskolen hovedrenoveret en toiletbygning. Alle disse projekter blev vurderet og fundet tilfredsstillende. For børnene må det være en stor glæde med de nye faciliteter, som både giver plads, lavere antal elever pr. klasse og en hel del pænere at se på.

skole - før

Skole - efter
Alene det at møde til undervisning på en skole, som ser pænere ud, må være motiverende. Forbedringerne er synlige for alle, irakere og danske soldater.