[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Lasse Nelson, major, presseofficer.Kort over DANBN AO.

Det blev egentligt sådan en uge, som man kunne kalde for en stille uge. De to kampenheder; spejdereskadronen og panserinfanterikompagniet, som normalt stjæler opmærksomheden fra den anden halvdel af bataljonen, kom kun på operationer, som forløb fredeligt.
 
Men tag ikke fejl, for soldaterne havde alligevel travlt. Hjemtagning af det danske bidrag fra Irak er en gigantisk opgave – en opgave som vi kalder for re-deployering.Kolonnen blev klar og re-deploeringen kunne startes.

Soldaterne fra Litauen, som til dagligt udgør en tredjedel af panserinfanterikompagniet, modtog medaljer for deres udsendelse til Basra provinsen, da der kom fint besøg fra deres hjemland til Camp Einherjer. Chefen for den litauiske hær, brigadegeneral A. Pocius, kastede stjernestøv over ceremonien, hvor der også var tre officerer, som blev udnævnt til næste højere grad. Det var tydeligt, at de litauiske soldater nød det nationale vindpust fra det inderste af Østersøen.Det litauiske islæt i bataljonsstaben består nu af en stolt major Nerijus Kackauskas og de to ambitiøse kaptajner, Vitalijus Anisimenko og Jurgis Mélynis (nævnt fra venstre).

Antallet af beskydninger med raketter mod Contingency Operational Base (COB) kom op på 11 angreb denne uge. Der var ingen nedslag i den danske lejr, Camp Einherjer.De fleste danske soldater modtog i forrige uge Forsvarets Fortjenstmedalje, mens de, som var på leave, måtte vente. De blev til gengæld dekoreret i søndags ved en parade midt i lejren. Det store kontroltårn ved den civile lufthavn, som ligger indenfor COB område, kan skimtes fjernest i billedet til venstre.

OperationerDet største muskelbundt, som hjælper med flytning af containere, er ubetinget den enorme T-REX. Den låner vi fra vores britiske kolleger, når der skal hentes containere frem fra tredje række, og det skal gå rigtigt hurtigt. Bemærk den 185 cm høje husar ved forhjulet!

Re-deployeringen til Kuwait forløber efter planen. Vi har lejet store blokvogne fra et civilt firma til de mange transporter, som løfter bataljonen ud af missionsområdet i Irak den nærmeste fremtid. Når blokvognene bliver læsset med militære køretøjer, containere og alt det andet gods, så summer lejren af liv og lugter af udstødningsgasser. Trafikken kan til tider minde om de helt travle dage på så kendte pladser som Piccadilly Circus i London eller Place de la Concorde i Paris.
Man holder et vågent øje med de stor SWE-TRUCKS, når de kommer kørende med en fuldt læsset 20 fods container løftet op i fire-fem meters højde.

Soldaterne har lært at se sig for, når de går rundt i lejren. Det er slut med at gå søvnigt rundt og pludseligt springe ud af et kontor eller et af lejrens mange festivaltoiletter. Det er lige før, militærpolitiet skal finde trillefløjten og de hvide handsker frem, så de kan agere trafiklys i Camp Einherjer. På trods af det umiddelbare kaotiske billede, så foregår alt efter nøje overvejelser, grundig planlægning og med sikker hånd.
 
De ”logistiske flyttemænd” fra Logistikcentret hjemme i Vordingborg tager sig af planlægningen, kontakten til Danmark og de forskellige selskaber, som er hyret til re-deployeringen. Vores eget stabs- og logistikkompagni skaffer maskiner og soldater, som omsætter det hele til virkelighed og sikrer, at planen holder. Samarbejdet forløber godt.Major Christoffer Mortensen, kaptajn Lene Lillelund og sergent Frederik Pind viser vejen til ”end of tour” for missionen i Irak.

Panserinfanterikompagniet gennemførte en eskorte og sikring af Rebuilding Unit Denmark (RUD) til den mindre by Talha, som ligger syd for Eufratfloden og mellem Al Medinah og Al Qurnah. RUD skulle tilse et projekt i byen, som havde fået en helt ny børnehave.

Kompagniet blev også indsat sammen med britiske enheder, som ville tage en oprørsleder ud af spillet ved at fange og tilbageholde personen. Operationen blev ikke iværksat, da den eftersøgte person ikke dukkede op, som der var forventet. Dragonerne kunne efter en hel dags venten returnere til Camp Einherjer med uforrettet sag.
Det støver godt, når panserinfanterikompagniet kører ud i terrænet.

Spejdereskadronen er en af de enheder, som altid deltager i transporterne af køretøjer og materiel til Kuwait.

Husarerne var i sidste uge en gang syd for grænsen, da eskadronen skulle eskortere små 40 blokvogne med gods til Kuwait. Spejdernes mekanikere fik fast base i Kuwait i en stor amerikansk lejr, som hedder Camp Virginia, hvor eskadronen kan vedligeholde og hvile, før de skal retur til Irak. Lejren ligger midt ud i ørkenen, hvor der ikke bare er langt til alt og stor mulighed for sandstorm, men den byder også på en masse glæder. En amerikansk lejr er altid ”et lille stykke af Amerika”, så de danske soldater får adgang til et exceptionelt velfærdsområde, fantastiske træningsfaciliteter og mulighed for at genvinde lidt vægt i et velassorteret køkken.
Dromedarer er ikke et særsyn i Kuwait, så kørernes fod hviler let på bremsen. Man skal ikke tage fejl af dromedarens dvaske gang. Bliver den forskrækket, kan den meget pludseligt springe adræt ud foran køretøjerne.

Samarbejde med irakiske sikkerhedsstyrker
Efter nogle ugers diskussioner og flere møder med den øverste politichef i det danske ansvarsområde, kom der igen gang i uddannelsen af det irakiske politi. Der var, som med den irakiske hær, fokus på at uddanne gode instruktører i politikorpset. Det første hold af lokale instruktører blev færdige og kan nu selv videregive viden og erfaringer til deres yngre kolleger.

Samarbejdet med de irakiske hærstyrker fortsatte, men blev ændret en del i forhold til den oprindelige plan. Store dele af hærstyrkerne i Basra provinsen var fortsat indsat i operationer udenfor det danske område i den forløbne uge.

Det gav så mulighed for at træne de irakiske stabs- og logistikenheder i flere forskellige emner, som har relation til uroligheder i byggede områder. Uddannelsen blev også i denne uge gennemført af irakiske instruktører.

Genopbygning
Rebuilding Unit Denmark (RUD) fik lagt flere projekter bag sig. Status for bataljonens egne projekter er bare otte (8) igangværende projekter.

Inspektionen af børnehaven ved Talha viste, at projektet ikke var færdigt endnu, men det forventes afsluttet om kort tid, så børnene kan blive passet efter sommerferien.

RUD fortsætter forberedelserne til det sidste seminar for de lokale byråd.