[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af major Peter Abildgaard, presseofficer.


 
AL HARTHA
Bataljonen gennemførte i ugens løb en patrulje i området. Stemningen i byen var neutral til positiv over for de multinationale styrker (MNF).

AD DAYR
Situationen i AD DAYR har generelt været stille og uden angreb på MNF styrker i området.
Bataljonen har i ugens løb foretaget patruljer i AD DAYR og byerne i området langs forsyningsruten TOPEKA. Patruljerne har været foretaget i tilknytning til operation SINBAD (omtalt i en tidligere artikel).

SINBAD har haft omdrejningspunktet i AD DAYR området. Under operationen har de lokale skoler, vej- og broprojekter og andre offentlige institutioner været emne for genopbygning og omfattende vedligeholdelse.

Dele af patruljerne har været ledsaget af en gruppe fra Iraqi Army (IA) som har udvist hensigtsmæssig optræden og en professionel adfærd.
Iraqi Police Service (IPS) har også deltaget i forbindelse med SINBAD. IPS har generelt udvist samarbejdsvilje, men mangler fortsat almén polititræning og mangler fortsat køretøjer og udrustningsgenstande.

Generelt er IA og IPS i AD DAYR ved mentalt at vænne sig til en overtagelse af sikkerheden, og det har haft en afsmittende effekt på deres tilstedeværelse i lokalsamfundet.

AL QURNAH
I denne uge er der gennemført patrulje til AL QURNAH (AQ). Formålet med patruljen var at gennemføre diverse møder. Under patruljen blev enhederne udsat for beskydninger af forskellig art (omtalt i en tidligere artikel). Ingen tilskadekomne.
Atmosfæren blandt befolkningen var generelt god.

AL MEDINAH
I denne uge er der gennemført patrulje til AL MEDINAH. Formålet med patruljen var at gennemføre diverse møder. Stemningen var god.

Samtænkning
Ved udgangen af uge 11 er status på projekter fra hold 8, at der er 2 godkendt, 29 igangværende og 11 færdiggjort, men ikke overdraget.
Status på hold 9 projekter er, at 4 er igangværende, og 8 er godkendt, men endnu ikke igangsat.

Således har Rebuilding Unit Denmark (RUD) på nuværende tidspunkt dedikeret 88 procent og udbetalt 3 procent af den indledningsvise budgetramme. RUD har igangsat projekter i forbindelse med SINBAD operationer i AD DAYR og AN NASHWAR.

Den forgangne uge har givet RUD mulighed for at komme ud og se til nogle projekter, som nu kan afsluttes helt. Det drejer sig specielt om AL QURNAH området.