[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af major Peter Abildgaard, presseofficer.


Den danske bataljons ansvarsområde

AL HARTHA
Der er Intet særligt at rapportere fra Al Hartha i denne uge.

AD DAYR
Situationen i Ad Dayr har generelt været stille og uden angreb på de multinationale styrker (MNF).
Bataljonen har i perioden 25. til 27. marts foretaget patruljer og eskortering af Rebuilding Unit Denmark (RUD) og CIMIC i området. Alle patruljer er forløbet uden særlige hændelser. Dog har bataljonen konfiskeret forskellige typer af håndvåben.
Stemningen blandt lokalbefolkningen var positiv, og folk var villige til at tale med MNF.

I forbindelse med patruljerne er gennemført kortere møder med de irakiske sikkerhedsstyrker.
Generelt var stemningen på møderne god og imødekommende. Overordnet var holdningen positiv overfor MNF, men der er dog fortsat forskellig opfattelser mellem de irakiske sikkerhedsstyrker og MNF med hensyn til kontrolvirke og sikkerhed i lokalområdet.

Den Danske Bataljons britiske enhed, A-COY, har deltaget i en brigade-ledet (UK) operation. Operationen havde til formål at tilbageholde en længe efterlyst person.
A-COY blev indsat i en vejspærring. Om eftermiddagen forlød det, at den eftersøgte havde forladt byen og kørte nordpå. Senere blev A-COY beskudt af et enkelt skud, formodentlig fra et håndvåben, men heldigvis uden personskade. Det er ikke bekræftet, at denne episode havde sammenhæng med selve operationen.

Umiddelbart efter dukker bilen med den eftersøgte op ved vejspærringen. A-COY får bragt køretøjet til standsning. Bilen undersøges. I bilen er tre uidentificerede mænd samt en uidentificeret kvinde. Hele undersøgelsen forløber udramatisk.
De fire uidentificerede personer samt bilen blev efterfølgende taget med til en nærmere undersøgelse, som gennemføres af de britiske enheder.

Denne operation viser, at det ikke altid er den helt stort anlagte og gennemførte operation, som nødvendigvis fører til det bedste resultat. Denne gang blev der i stedet anvendt en mindre enhed i en forholdsvis simpel operation. Resultatet var omvendt proportionalt hermed.

AL QURNAH
Der er intet særligt at rapportere fra Al Qurnah i denne uge.

AL MEDINAH
Der er i løbet af ugen rapporteret fund af en formodet vejsidebombe. Fundet blev gjort af de irakiske sikkerhedsstyrker.
Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, som i den forgangne uge besøgte bataljonen, har sammen med Spejdereskadronen gennemført patrulje i Al Medinah.

Samtænkning
Ved udgangen af uge 13 er status på projekterne fra hold 8 således, at 2 projekter er godkendte, 19 er igangværende, 20 er færdiggjort, men ikke overdraget.
Status på hold 9 projekter er, at 5 er igangværende, og 19 er godkendt, men endnu ikke igangsat. Således har Rebuilding Unit Denmark på nuværende tidspunkt dedikeret 100 procent og udbetalt 7 procent af den indledningsvise budgetramme. Rebuilding Unit Denmark har på nuværende tidspunkt udbetalt 57 procent af hold 8 budgettet. Samme budget er fuldt ud disponeret.

Medier
Der har været afholdt en konference i Camp Einherjer, hvor lokale journalister fra to forskellige aviser i Al Basra havde anmodet bataljonen om informationer i forbindelse med blandt andet genopbygningsarbejder. I samarbejde med Presse- og Informationsofficeren, CIMIC og Rebuilding Unit Denmark blev journalisterne informeret om det arbejde, som Den Danske Bataljon har gennemført det seneste år. De fik fotomateriale med korte beskrivelser af projekterne udleveret. Der blev stillet mange uddybende, men bestemt ikke kritiske, spørgsmål fra journalisterne.