[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af major Peter Abildgaard, presseofficer.

AL HARTHA
Bataljonen har gennemført en operation i området. Formålet var at opspore og tilbageholde et formodet JAM-medlem samt sikre sig nødvendigt bevismateriale.
Denne person er rapporteret som værende aktivt medlem af JAM og tidligere medlem af Saddams Husseins politiske parti, BATH. Han har tidligere været involveret i fjendtlige aktiviteter mod de irakiske sikkerhedsstyrker. Han er også kendt som ekspert i blandt andet vejsidebomber, og han menes at stå bag mange af angrebene mod de multinationale styrker og herunder danske enheder.

Operationen blev gennemført i henhold til planen. Den pågældende blev tilbageholdt, og en del materiale blev konfiskeret. Han blev dog senere løsladt på grund af manglende beviser.

AD DAYR
Situationen i Ad Dayr har generelt været stille og uden angreb på de multinationale styrker (MNF).

Bataljonen har gennemført patruljering i området. Herunder har Rebuilding Unit Denmark (RUD) været eskorteret af bataljonens britiske enhed, A-Coy, i forbindelse med den igangværende operation SINBAD (Se tidligere artikel).
SINBAD indeholder blandt andet en stor genopbygningsplan for området.

Bataljonen har i perioden gennemført en udvidet grænsekontrol ved Shalamshen (se tidligere artikel).
Til kontrollen anvendtes blandt andet specialtrænede hunde med speciale i at finde og identificere skjult sprængstof m.m. Operationen havde til formål at undersøge samtlige køretøjer kommende fra Iran til et omladeområde på den irakiske side af grænsen.

Kontrollen fandt sted midt på dagen, og der var over 150 køretøjer, som skulle undersøges. De undersøgte køretøjer indeholdt ikke nogle ulovlige genstande. Generelt var stemningen positiv fra chaufførernes side og fra de personer, som havde forsamlet sig i forbindelse med operationen.

A-Coy gennemførte endnu en patruljering i området. Generelt var befolkningen positiv overfor MNF tilstedeværelse, og folk var villige til at føre samtaler med soldaterne. Personer, der blev stoppet ved check points, var samarbejdsvillige, og der blev ikke fundet nogen ulovlige genstande.

AL QURNAH
Bataljonen har haft en patrulje i området for at gennemføre diverse møder i byen, herunder det ugentlige sikkerhedsmøde. Kort efter MNF ankomst til byen blev der skudt mod enhederne, som forsøgte at eftersætte skytterne, men det lykkedes ikke at fange nogen, selv om indbyggerne i byen prøvede at hjælpe med at anvise retningen. Ingen fra MNF's enheder blev såret ved episoden.

Ved sikkerhedsmødet, der blev gennemført på CIMIC HOUSE, kom der ingen repræsentanter fra byrådet, og borgmesteren kom heller ikke. Dette kan tyde på, at de enten ikke ønsker at samarbejde med MNF, eller at de er blevet intimideret og derfor ikke tør deltage.

Disse hændelser passer ind i det billede, som bataljonen har af Al Qurnah (AQ). Der er en generel positiv holdning mod MNF i AQ, men der er samtidig en stærk tilstedeværelse i byen af grupper, som er imod MNF. Holdningen blandt irakerne ved sikkerhedsmødet på CIMIC HOUSE var, at MNF skulle blive væk, såfremt der skulle skabes ro i AQ. Baggrunden for denne argumentation var, at dette ville fjerne "retfærdiggørelsen" af disse anti-MNF gruppers tilstedeværelse i byen. Denne holdning kommer også til udtryk ved samtaler med lokalbefolkningen i byen og omegnen.

AL MEDINAH
Der er ikke gennemført operationer i selve Al Medinah i ugens løb, men danske enheder har passeret gennem byen. I forbindelse hermed blev der skudt mod en dansk enhed - heldigvis uden personskader.

Samtænkning
Rebuilding Unit Denmark (RUD) i har i uge 14 deltaget i møder med sikkerhedsrådet i Al Qurnah og inspiceret skoler og et vandværk i Al Thager nord for Al Qurnah.
RUD har også været i Al Medinah og Ad Dayr, hvor det ligeledes har været inspektioner af igangværende skoleprojekter, der har fyldt det meste af programmet. Men også en administrationsbygning og to broer blev gået efter i sømmene.

På Contingency Operation Base, hvor blandt andet Camp Einherjer er beliggende, har RUD afholdt møder med enkelte byråd og foretaget en del udbetalinger til lokale entreprenører for udført arbejde.