[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af major Peter Abildgaard, presseofficer.

AL HARTHA
Der har i denne uge ikke været gennemført egentlige operationer i Al Hartha. Der har i ugens løb været stammekampe i området, men ingen enheder fra Den Danske Bataljon har været involveret. Rebuilding Unit Denmark (RUD) har gennemført møde med byrådsmedlemmer fra Al Hartha byråd, og i denne forbindelse blev der talt om sikkerheden i byen. Der er efterfølgende blevet indgået aftale om endnu et møde.

AD DAYR
Situationen i Ad Dayr har generelt været stille og uden større angreb på de multinationale styrker (MNF).

Bataljonens britiske enhed, A-Coy, har gennemført patrulje i Ad Dayr området.
A-Coy hørte tre enkeltskud på deres vej fra Al Qurnah til Al Dayr, men det er fortsat uklart, om de var rettet imod MNF. Der skete ingen skader på personel eller materiel. Senere blev A-COY beskudt med panserværnsvåben og håndvåben syd for Al Qurnah. Ilden blev besvaret. Heldigvis også uden skader på eget personel. (Se tidligere artikel på hjemmesiden).

Bataljonen har foretaget en operation mod en velkendt leder af JAM i området. Personen var ikke hjemme, og operationen førte hverken til anholdelse eller konfiskering af ulovlige genstande. Operationen forløb stille og uden særlige hændelser. 

A-Coy og det danske militærpoliti har gennemført mødevirksomhed med stationslederne ved det irakiske politi i henholdsvis Ad Dayr, An Nashwah og Garyat Ash Shaft. Møderne omhandlede primært træningen af det irakiske politi. Stemningen og viljen til samarbejde var god og imødekommende.

To enheder fra bataljonen har afholdt møde med borgmesteren for Ad Dayr regionen, Maki Ajib Hmuod. På mødet blev der hovedsagligt diskuteret genopbygning, overdragelse af sikkerhed til irakerne og stemningen i lokalbefolkningen. Borgmesterens holdning var positiv overfor MNF og koalitionens arbejde.

AL QURNAH
Situationen i Al Qurnah vurderes at være uændret i denne uge. Bataljonen har gennemført patrulje i de mindre byer nord for Al Qurnah. Atmosfæren i de mindre byer nord og vest for Al Qurnah var venlig mod MNF. Imidlertid viser skudepisoden, som er omtalt under Ad Dayr, at der er en trussel mod MNF i området.

AL MEDINAH
Bataljonen har gennemført patrulje i Al Medinah området. Stemningen var generelt positiv overfor bataljonen.

Senere kom en enhed fra Den Danske Bataljon under beskydning fra håndvåben i området ved Al Medinah. Enheden besvarede ilden med blandt andet tungt maskingevær og fortsatte senere opgaveløsningen. Der var ingen skader på personel og materiel.

Samtænkning
Rebuilding Unit Denmark (RUD) har deltaget i patruljer i Ad Dayr samt Al Medina.

I Ad Dayr var formålet at tilse de projekter der udgør hovedparten af genopbygningsindsatsen i den operation, der hedder SINBAD. Denne operation er tidligere blevet omtalt. I Al Medina stod der inspektioner på skemaet.

Der har også været et par projekter, der skulle rekognosceres for. RUD har på Contingency Operations Base, hvor blandt andet Camp Einherjer er beliggende, gennemført licitationsmøder for at udbyde nogle af de sidste projekter. Der har også været gennemført betalinger af lokale entreprenører.