[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Arrangementet var meget vellykket, idet ca. 230 pårørende og 30 børn var tilmeldt og deltog i arrangementet.

Med baggrund i den tragiske ulykke under uddannelsen i Oksbøl blev programmet tilpasset, således at de øvrige pårørende også blev orienteret om forløbet omkring ulykken og de foranstaltninger, som Uddannelsesbataljonen, Spejdereskadronen og Gardehusarregimentet havde sat i værk i forbindelse med ulykken.

Familien til den sårende sergent deltog i arrangementet, og familien bidrog ved at udtrykke sin store respekt for det professionelle virke, som enheden og kammeraterne havde udvist under de tragiske hændelser. De var meget taknemmelige for den store støtte og opbakning familien havde fået af Forsvaret i denne situation.


Farvel & god udsendelses - parade

Chefen for Spejdereskadronen, kaptajn Vilhelm Elsang, og chefen for danske bataljon IRAK Hold 9, oberstløjtnant Kim Petersen, orienterede efterfølgende om opgaverne og forholdene i missionsområdet.

Herudover bidrog socialrådgiveren, ”Netværket” og ”Kammeratstøtteordningen” med gode indlæg, således at de pårørende blev ”klædt på” til at kunne støtte soldaterne, når de udsendes til Irak i februar.

Gardehusarregimentet og Spejdereskadronen er meget tilfredse med forløbet af arrangementet samt den store opbakning, der blev vist enheden.