[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Civilforvaltningen har på det seneste måttet sande at Forsvaret er en ganske særlig arbejdsplads. De nye stillinger der slås op for at aflaste både civile og militære medarbejdere i regi af Operation Bedre Hverdag, går som varmt brød.

En ting er at få flere hænder til aflastning, noget helt andet er at passe civile ind i en stærkt militær kultur. Dorthe Rasmussen er udstikker på HK-området og har været med til at ansætte assistenter og overassistenter i første panserinfanteribataljon og anden uddannelsesbataljon i Slagelse. Hun kan fortælle om to meget forskellige verdener der skulle mødes.

- Der inde bag hegnet i Slagelse er der jo kun grønne mænd. De havde aldrig haft civilt ansatte – så det var meget nyt for dem. Og det blev gjort helt tydeligt ved ansættelsessamtalen, at det handlede om at gøre hverdagen bedre for de grønne. Samtidig er det jo en speciel verden, med en hård tone. Så det måtte ikke være sarte folk, der blev ansat - der kommer jo folk hjem, der har oplevet temmelig barske ting, fortæller Dorthe Rasmussen om jobsamtalerne.

Stillingsindholdet var klart en af de vigtigste grunde til den store søgning, vurderer Dorthe Rasmussen. Det der lokkede var især at det var nyoprettede stillinger, med mulighed for at præge jobindholdet. Og det var ikke sådan at det kun var de civile der skulle lære at omgås de militære. De militære skulle også lære at omgås civile – men det oplevede Dorthe Rasmussen ikke som et problem.

- Vi havde et rigtig godt samarbejde, og selv om det var nyt for både dem og mig, oplevede jeg at de grønne var meget positive og imødekommende. Jeg tror de synes det var fedt at der kom nogle der kunne taste og klare administrationen - så blev der frigivet tid til at de kunne lave noget andet, siger Dorthe Rasmussen om mødet mellem to forskellige verdener.

Der har været et stort lokalt pres på søgningen af aflastningsstillinger i Slagelse. FPT har modtaget hele 281 ansøgninger til seks assistentstillinger og to overassistentstillinger. Det kan lyde voldsomt i lyset af den generelle mangel på arbejdskraft som Forsvaret ellers oplever. Civilforvaltningen forklarer den store søgning med at der har kørt landsdækkende kampagner for civil rekruttering, men også at der er store regionale forskelle på søgningen af jobs. Desuden har et stort pres på andre dele af den offentlige sektor givetvis været med til at gøre Forsvarets stillinger attraktive.

- Det er altid attraktivt at søge nyoprettede stillinger, og så har det også spillet ind at de opgaver Forsvaret løser, er noget mange gerne vil være med til at løfte. Det giver en følelse af at man er med til at gøre en forskel, betoner Dorthe Rasmussen.

Fakta om tiltaget i Operation Bedre Hverdag
FPT skal som del af Operation Bedre Hverdag rekruttere mere end 500 civile medarbejdere for at aflaste Forsvarets nuværende medarbejdere. Endvidere er der i Forsvarets struktur et antal ledige militære stillinger, som man har besluttet at søge civile medarbejdere til. Indtil videre er det gået rigtig godt med rekrutteringen ved de mange forskellige enheder over hele landet. Over 210 stillinger er besat, og ca. 35 andre stillinger er for tiden i opslag.